Eigen bijdrage: Schriftelijke vragen Lokaal Liberaal Bisonspoor

zondag 18 februari 2018 23.33 uur | laatst gewijzigd: maandag 19 februari 2018 06.23 uur | auteur: Lokaal Liberaal

Lokaal Liberaal heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van verschillende zaken die op dit moment spelen rondom Bisonspoor. Wij hebben vragen gesteld over de gevaarlijke situaties rondom de verkeersveiligheid, de ingestelde blauwe zone maar ook over de overlast die de nacht van 17 op 18 februari heeft plaatsgevonden door sloopwerkzaamheden van het parkeerdek op P1. Hieronder kunt u onze schriftelijke vragen teruglezen. Wij wachten in spanning de antwoorden af.

 

A.     Gevaarlijke verkeerssituatie Antilopespoor

Recentelijk werd Lokaal Liberaal benaderd door verontruste bewoners van Antilopespoor. Zij maken zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk. Zij wezen ons namelijk op het feit dat de aanrijroute van het sloopbedrijf naar de bouwplaats via de wijk Antilopespoor verloopt.

De wagens komen vanaf de Ruimteweg/A2 en rijden voor het politiebureau langs richting Antilopespoor. Zij draaien dan Antilopespoor in, en keren daar hun wagen, om vervolgens linksaf de wijk uit te rijden, terug richting het politiebureau. Daar steken ze vervolgens achteruit de bouwplaats op. Dit vanwege het feit dat er ter hoogte van de bouwplaats een middenberm ligt.


Met gemiddeld 3 tot 4 vrachtwagenbewegingen per uur in de wijk is er sprake van een zeer forse impact.


Lokaal Liberaal heeft hierover de volgende vragen:

 

1.     Bent u bekend met het feit dat de aanrijroute van dit zware vrachtverkeer zo verloopt?

2.     Zo ja, is deze aanrijroute gecommuniceerd met de bewoners van Antilopespoor?

3.     Bent u van mening dat dit de meest veilige optie is?

4.     Als het antwoord op vraag 3 nee is, gaat u het sloopbedrijf dan wijzen op de alternatieve aanrijroute, namelijk via de Vogelweg/Safariweg voor het NS-station langs?

5.     Als het antwoord op vraag 4 nee is, waarom niet?

 

B.     Nachtelijke sloop passage Bisonspoor

In de nacht van 17 op 18 februari werden omwonenden opgeschrikt door sloopwerkzaamheden van de passage (de doorgang vanaf het parkeerdek van voormalig P1 naar het winkelcentrum).

1.     Heeft u hierover de omwonenden geïnformeerd en zo ja, op welke wijze?

2.     Indien het antwoord op vraag 1 “Nee” is, waarom niet?

3.     Waarom is ervoor gekozen de sloop ’s nachts te laten plaatsvinden?

4.     Hebt u andere opties bekeken ten aanzien van de sloop? Welke waren dat en waarom hebben die niet de voorkeur gehad?

5.     Is het toegestaan dergelijke activiteiten ’s nachts uit te voeren en op grond waarvan?

 

C.     Instelling en handhaving van blauwe zone parkeren Bisonspoor

Recentelijk is er in P2 en op de parkeerplaatsen op maaiveld een blauwe zone ingesteld.

1.     Is er vooraf communicatie naar inwoners geweest over het instellen van een blauwe zone?

2.     Als het antwoord op vraag 1 Ja, is op welke wijze? Vele inwoners gaven ons aan hier compleet door verrast te zijn.

3.     Als het antwoord op vraag 1 Nee is, waarom heeft u hier niet over gecommuniceerd?

We hebben begrepen dat er gehandhaafd zal worden op naleving van het parkeerregime. We hebben via Twitter echter ook begrepen dat de gemeente niet kan of mag handhaven omdat het particulier terrein betreft.


4.     Wordt er nu wel of niet gehandhaafd, en zo ja, door wie?

5.     Wat is de rechtsgrond waarop gehandhaafd wordt aangezien het hier particulier terrein betreft en geen openbare ruimte?

6.     Is het voor een eigenaar van particulier terrein überhaupt toegestaan te handhaven met gebruikmaking van boetes, wegsleepregelingen etc.?


Namens Lokaal Liberaal,

Bas Verwaaijen

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES