Van groenonderhoud tot sportpark

vrijdag 23 februari 2018 14.32 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 23 februari 2018 15.06 uur | auteur: Jan Van Dam
  • Foto: Jan Van Dam
  • Foto: Jan Van Dam
  • Foto: Jan Van Dam

Een commissievergadering waarin wethouder Eric Balemans toezegt een kwartaal rapportage te doen omtrent het verbeterplan groenonderhoud, wethouder Warner van Vossen complimenten krijgt voor zijn plannen voor de herontwikkeling van de Veenkluit in Tienhoven, en wethouder Franko Živkovic toezegt dat de tekst in de Gebiedsvisie Zuilense Vecht ‘ambitie dertig procent sociale woningbouw ‘ wordt omgezet in ‘het wordt dertig procent sociale woningbouw’ en de snelheid op de Sportparkweg naar 30 km gaat.

Bij de vaststelling van de agenda vraagt raadslid Dik van ’t Hof om agendapunt vijf, Gebiedsvisie Zuilense Vecht, van de agenda te halen. Van ’t Hof is van mening dat het teveel geheime stukken bevat om daar in een openbare vergadering over te spreken. Tevens merkt hij op dat volgens hem maar weinig commissie- en raadsleden kennis hebben genomen van de inhoud van deze stukken. Van ’t Hof krijgt niet voldoende steun van de overige commissieleden om het daadwerkelijk van de agenda te halen. Voor het verbeterplan groenonderhoud hebben zich twee insprekers gemeld, beiden hebben geen goed woord over het verbeterplan. De heer Jonker meldt zich met een plastic tasje met snoeiafval van bramenstruiken. “dit blijft liggen na een snoeibeurt door de firma Verheijen. Dit is op een plaats waar veel spelende kinderen zijn, de gevolgen daarvan kunt u bedenken”  laat hij de commissieleden weten. Volgens Jonker hoort de firma Verheijen niet in Stichtse Vecht thuis: “de hovenier heeft totaal geen weet van wat snoeien is”.  Vervolgt hij. Mevrouw de Wit maakt zich boos over het feit dat er met de meldingen die zij naar de gemeente stuurt niets wordt gedaan. Het verwijt van De Wit geen afspraak met de wethouder te kunnen maken pareert wethouder Balemans met de mededeling dat de twee gemaakte afspraken door mevrouw de Wit zijn afgezegd. De wethouder zegt toe dat er een kwartaalreportage komt, en dat er een ‘groenpagina’ op de site van de gemeente Stichtse Vecht komt waar vragen over dit onderwerp worden beantwoord en er zoveel mogelijk informatie voor de inwoners vermeld gaat worden.

Het agendapunt herontwikkeling locatie dorpshuis de Veenkluit Tienhoven is tot genoegen van zowel de commissie als  wethouder Van Vossen tot een hamerstuk  getransformeerd.  Complimenten voor een goed plan vielen wethouder Van Vossen ten deel.

Het agendapunt Gebiedsvisie Zuilense Vecht, in samenwerking met de gemeente Utrecht te komen tot een gezamenlijke gebiedsontwikkeling van de aan elkaar liggende sportvelden, vroeg een langere tijd om op de agenda van de volgende raadsvergadering te zetten. Voor een volle publieke tribune sprak de voorzitter van vv Maarssen Bert van der Meijden mede namens de verenigingen DWSM en OVVO/De Kroon nogmaals het belang van een goed sportpark uit. Hij liet de commissie weten dat als dit door de drie verenigingen ingediend plan niet uitgevoerd gaat worden de verenigingen ten dode zijn opgeschreven. Bewoner van de Sportparkweg de heer Geluk wees er op dat er nu al te hard wordt gereden op de sportparkweg, en dat deze weg als sluiproute wordt gebruikt. Ook wees hij de commissie op het feit dat Opbuuren een kindvriendelijke wijk is, en er zeker aanpassingen voor bestemmingsverkeer noodzakelijk zijn.  Hetty Veneklaas(CDA) is gecharmeerd van dit plan, hoewel deze partij zich afvraagt wat de gevolgen zijn van het feit dat de Utrechtse raad nog geen groen licht heeft gegeven. Volgens Dick Verwoert(D66) is er een dringend behoefte is aan modernisering van het sportcomplex, gelijkheidsbeginsel in deze zaak gelooft D66 niet in: “Wij houden ervan om per vereniging maatwerk af te leveren, en niet te koppelen”.  M2000 laat via raadslid Gerry Rijsterborgh weten dat zij het plan qua sportzaken een mooi plan vindt, maar wat betreft de woningbouw en het financiële plaatje nog onvoldoende duidelijkheid is. Ook PvdA is wat betreft de sociale woningbouw nog sceptisch. De vraag van deze partij om de zinsnede ‘ambitie dertig procent sociale woningbouw ‘ om te zetten in ‘het wordt dertig procent sociale woningbouw’ wordt door wethouder Živkovic toegezegd. Dik van ’t Hof(Stichtse Vecht Beweegt), bij het begin van de vergadering al voorgesteld dit agendapunt van de agenda te halen vanwege veel geheime stukken, geeft nogmaals aan dat volgens hem de geheime stukken aangeven dat het financiële plaatje voor de verenigingen volgens hem niet haalbaar is. Hij vraagt zich dan ook af of het niet beter is dit punt in een volgend college te behandelen. In zijn antwoord laat wethouder Živkovic weten dat het college niet van mening is dat andere verenigingen door dit plan anders behandeld worden: “het gaat niet ten koste van het sportbudget.”  Volgens de wethouder zijn de drie verenigingen financieel nauwkeurig bestudeerd en ligt er een degelijk en vooral duidelijk voorstel. “We zitten in de ‘visie ‘fase”. Zegt hij tot slot. Het plan gaat als ‘besluitrijp’ bespreekpunt naar de raad. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES