Aanvraag tijdelijke huisvesting kinderdagverblijf Julianaweg Maarssen-Dorp

zondag 11 maart 2018 17.09 uur | laatst gewijzigd: zondag 11 maart 2018 17.49 uur | auteur: Robbert Oelp

Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om een kinderdagverblijf te vestigen aan de Julianaweg 23 in Maarssen-Dorp. Deze aanvraag is ingediend op 26 februari 2018. Eerder gaven bewoners van de Julianaweg al aan verrast te zijn door de plannen. De mogelijke komst van de tijdelijke huisvesting van een kinderdagverblijf op het adres was eerder omstreden. Als wethouder onderwijs was voormalig wethouder De Groene betrokken bij een verhuizing van kinderopvangorganisatie Kind&Co in Maarssen. Eén van de opties was verhuizing naar het pand aan de Julianaweg, dat in eigendom is van zijn partner. Het leidde tot het opstappen van de voormalige wethouder vanwege de schijn van belangenverstrengeling.

Met het indienen van een omgevingsvergunning is de komst van de tijdelijke vestiging aan de Julianaweg een stukje dichterbij. De aanvaag is inmiddels door het college van B&W in behandeling genomen. Volgens de gemeente Stichtse Vecht is een bestemmingsplanwijziging niet noodzakelijk: 'Het gaat om een eenmalige afwijking van het bestemmingsplan, mogelijk via afwijkingenbeleid van gemeente Stichtse Vecht.'

Onder inwoners was eerder weerstand tegen de plannen. De transformatie van kantoor naar kinderdagverblijf zorgde voor vraagtekens bij inwoners. Op de vraag aan het college of de gemeente met inwoners in gesprek gaat, reagert de gemeente: 'Deze overweging maakt onderdeel uit van de interne behandeling.' Ook op de vraag over mogelijke verkeers- en parkeeroverlast geeft de gemeente aan dat het onderdeel is van de interne behandeling. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES