Kofferbridgedrive 2018

maandag 12 maart 2018 09.52 uur | laatst gewijzigd: maandag 12 maart 2018 23.01 uur | auteur: Wal Aarts

Kofferbridge is een activiteit van Bridgeclub de Vechtstreek in Maarssen. Iedereen kan koffers huren, men hoeft geen lid van de vereniging te zijn. 1x per jaar is er een drive, speciaal voor kofferbridgers.

Na de jubileumdrive van vorig jaar was het deze keer wat soberder georganiseerd (geen champagne en/of taart), maar het was er niet minder gezellig om, afgelopen zaterdag in De Open Hof. Met 64 paren was de zaal tjokvol en sommige mensen hadden daar wat last van, zodat we volgend jaar waarschijnlijk toch weer de grens bij 30 tafels leggen. Dan moeten de deelnemers wél nog sneller reageren op onze uitnodiging om in te schrijven, want dit jaar was het al heel snel "uitverkocht".

 Er was deze keer de mogelijkheid om te raden hoeveel koffers wij in de 21 jaar van ons bestaan hadden verhuurd en de peildatum daarvoor was vastgesteld op 1 september 2017. Omdat wij wel verwachtten, dat het moeilijk zou zijn, om "zo uit de losse pols" een getal in de buurt te raden, hebben we een beetje geholpen, door een onder- en bovengrens te noemen. Het te raden aantal moest tussen 27.000 en 27.500 liggen.  Het bleken er 27.057 te zijn en dat werd exact geraden door An Kooijman, die zich dan ook, al vóór dat de bridge-uitslag bekend werd, wist te verzekeren van een fles wijn.

 Na het welkomstwoord van voorzitter Hans Olij konden we rond kwart over 1 starten.  24 spellen met gevarieerde spelverdelingen, die soms ook wel "ruitenboer-achtige" trekjes vertoonden. Het hield iedereen tot het eind van de middag bezig.  Tussen alle bedrijven door zorgden Wim van Huissteden en zijn team van De Open Hof, de hele middag door, voor hapjes (voor rekening van het kofferbridge) en drankjes (voor eigen rekening).

 Het echtpaar Noordenbos bleek aan het eind van de rit de beste score te hebben gehaald, waarvoor zij de bloemen en de wisselbeker in ontvangst mochten nemen. De echtparen deden het sowieso goed, want het erepodium bestond uit 3 echtparen. Verder waren er nog diverse (wijn)prijzen te winnen en ook is er altijd een poedelprijs voor het paar dat als laatste is geëindigd.

 De uitslag:

1. Adrie & Ronald Noordenbos   66,20%

2. Lia & Wal Aarts                       64,92%

3. Hedwig & Ton v.d. Voort         68,13%

 Wij kijken weer uit naar de volgende drive,  in maart 2019.

Bij de foto: De winnaaars, Adrie en Ronald Noordenbos met de bloemen en de wisselbeker

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES