Weer tijd voor uitdeling “Armenlandbrood” in Portengen

maandag 12 maart 2018 11.22 uur | laatst gewijzigd: maandag 12 maart 2018 11.28 uur | auteur: Stichting Vermogensbeheer Buitenarmen van Ruwiel

De komende twee weken zal er weer “armenbrood” verstrekt worden aan alle inwoners van Portengen-noord. Een eeuwenoud recht, wat is ingevoerd in de middeleeuwen door de toenmalige Heer van Ruwiel is heden nog steeds van kracht.

De Heer van Ruwiel stelde een stuk land in Portengen hiervoor ter beschikking. Jaarlijks werd het grasgewas verkocht aan boeren uit de omgeving. Van de opbrengst werd tussen Kerst en Pasen aan de “buitenarmen van Ruwiel” zoals dat officieel werd omschreven, gratis brood verstrekt.

Het perceel land bestaat nog steeds. Het is gelegen in Portengen-noord en staat bekend als het Armenland. Dit perceel is begin jaren zestig verkocht. Het is nu een uniek stukje natuur met bijzondere flora.

Het armenbroodrecht is in de opvolgende gemeenten Ruwiel, Kockengen, Breukelen en nu Stichtse Vecht tot op de dag van vandaag in stand gebleven en zal inmiddels één van de oudste nog bestaande rechten in Nederland zijn.

De opbrengst van de verkoop van het Armenland is in een fonds gestort en belegd. Van de opbrengsten hiervan wordt heden ten dage nog steeds brood verstrekt. Dit fonds wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Vermogensbeheer Buitenarmen van Ruwiel. Dit bestuur bestaat uit de burgemeester en twee inwoners uit Portengen.

Het begrip “armen” is niet meer van deze tijd en na verkoop van het perceel land is besloten, dat het brood verstrekt wordt aan alle inwoners van Portengen-noord. Dit gebied viel vroeger onder de inmiddels opgeheven gemeente Ruwiel.

Op de foto: het nieuwe bestuur m.i.v. 8 maart 2018: v.l.n.r. Sam Versloot, burgemeester Marc Witteman, Arie Korrel. (foto Edel van Slooten)

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES