Stichtse Vecht pilot voor de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed

vrijdag 16 maart 2018 08.55 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 16 maart 2018 08.59 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) heeft Stichtse Vecht aangeboden pilot gemeente van Nederland te worden samen met Deventer voor de trendlijnen, vanwege de grote cultuurhistorische rijkdom en de combinatie stad / platteland / kernen. Stichtse Vecht heeft deze kans aangegrepen en is gestart met het pilotproject. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht: 'De achterliggende gedachte is om bij de omgevingsvisie te kunnen vertrekken vanuit een sterke basis, ofwel de kwaliteiten van het gebied. Op deze manier wordt ‘cultuurhistorie en landschap’ als het ‘integrale verhaal van gisteren’ een kapstok voor het ‘integrale verhaal van morgen’. De RCE wil de pilot gebruiken als inspiratie voor andere gemeenten en wil leren van het proces. Hiervoor heeft zij financiële middelen beschikbaar gesteld en zet haar expertise in indien nodig.'

In de pilot wordt onderzocht of de totale ontwikkelingsgeschiedenis, vertaald in trendlijnen, aan de basis kan liggen van de omgevingsvisie. Gemeente Stichtse Vecht: 'Belangrijk hierbij is dat de integrale keuzes pas gemaakt gaan worden in de omgevingsvisie. De trendlijnen vormen een kader aan de hand waarvan de integrale keuzes gemaakt kunnen worden. Uiteraard is het aan het college en de raad om te bepalen of dit kader input kan zijn voor de omgevingsvisie.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES