Hotel Breukelen krijgt ingrijpende metamorfose

donderdag 12 april 2018 13.00 uur | laatst gewijzigd: donderdag 12 april 2018 14.00 uur | auteur: Robbert Oelp

Het hoofdgebouw van Hotel Breukelen krijgt van binnen en buiten een complete metamorfose. Daarnaast komt er een nieuw restaurant, zalencentrum, hotelbar, terras en overkapping naar het bijgebouw. Het college van B&W is met een meerderheid akkoord en heeft de omgevingsvergunning afgegeven. Gezien de uitbreiding van Van der Valk wil Rijkswaterstaat de rotondes met voorrang aanpassen om de verkeersdoorstroom op de A2 te verbeteren. Rijkswaterstaat ziet ontwikkelingen in dit gebied als een bedreiging voor de doorstroom van het verkeer.

 Verbouwing en uitbreiding
Hotel Breukelen wordt op de begane grond geheel verbouwd. Aan de noordzijde wordt een twee laags gebouw gerealiseerd met zalencentrum en kantoorruimten op de verdieping. Het restaurant wordt aan de zuidzijde vergroot met één bouwlaag. De renovatie en uitbreiding gaat in fases. In augustus 2019 moet het hele plan zijn opgeleverd. Meer informatie is te vinden op de website van Van der Valk Breukelen.

Aanvraag omgevingsvergunning
Al in 2017 heeft Hotel Breukelen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Begin 2018 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Rijkswaterstaat heeft daarop een zienswijze ingediend. Deze heeft betrekking op de extra verkeersafwikkeling die de uitbreiding veroorzaakt. Met name in de avondspits is de aansluiting al overbelast. Rijkswaterstaat verwacht met de uitbreiding van Van der Valk extra verkeersdrukte op de A2. Bij de aanleg van de provinciale rotondes in 2007 is geen rekening gehouden met extra verkeersdrukte als gevolg van ontwikkeling van het bedrijvenpark Breukelerwaard. Om de doorstroming bij de afslag Breukelen te verbeteren is door de Provincie in samenwerking met gemeente en RWS een verkeersonderzoek ingesteld.

Aanpassing van de rotonde noodzakelijk
Gemeente Stichtse Vecht: 'We onderschrijven het probleem van de ontsluiting op de rotonde en zijn ook van mening dat het prioriteit heeft. Echter we zijn geen eigenaar van de rotondes, dat is de Provincie Utrecht.' Rijkswaterstaat wil de rotondes graag met voorrang aanpassen om de verkeersdoorstroom te verbeteren. Zij zien een ontwikkeling in dit gebied als bedreiging. De Provincie is echter eigenaar van de rotondes. Gemeente Stichtse Vecht: 'Vanuit het proces was het beter geweest Rijkswaterstaat als overlegpartner eerder in de procedure te betrekken.'

Wabo procedure
Doordat de uitbreiding niet past in het bestemmingsplan is hiervoor een uitgebreide Wabo procedure voor gevolgd. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten uit te voeren. Gemeente Stichtse Vecht: 'De ruimtelijke gevolgen van de toevoeging van het plan kan als aanvaardbaar worden beschouwd omdat de uitbreiding als passend wordt ervaren. Daarbij wordt het perceel Stationsweg 89 gesloopt waardoor verkeerstechnisch de situatie kan worden verbeterd.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES