Breukelse kantoorlocatie wordt getransformeerd naar woongebied

donderdag 12 april 2018 15.59 uur | laatst gewijzigd: donderdag 12 april 2018 17.03 uur | auteur: Persbericht gemeente Stichtse Vecht

Het college van B&W heeft op 10 april 2018 besloten het ontwerpbestemmingsplan voor het terrein waar voorheen de Milieudienst aan de Straatweg 66 in Breukelen was gevestigd, ter inzage te leggen. De ontwikkelaar gaat het perceel ontwikkelen van een kantoorfunctie naar een woongebied. Het bestaande kantoorgebouw zal worden gesloopt en de woningen zullen aansluiten bij de aard en schaal van de historische buitenplaats “Vreedenoord” en het “Vechtse” karakter van de omgeving.

Het bouwplan voorziet in een gevarieerd woningbouwprogramma dat is vormgegeven in de Vechtse stijl en een bijdrage levert aan het versterken van de kwaliteiten van de naastgelegen buitenplaats “Vreedenoord”. 

In totaal zullen er 29 woningen worden gerealiseerd. Er is ruimte voor 15 grondgebonden woningen, 14 appartementen en een gebouw dat de naam Koetshuis zal krijgen. In het Koetshuis zijn zowel kantoren als kleinschalige bedrijven mogelijk. Het plan voorziet in de verdeling van het perceel in drie “gebieden”: het gebied aan en rond de Vecht, het middengebied en de ontwikkeling aan de Straatweg.

In het gebied aan en rond de Vecht is een groot hoofdhuis gepland met twee ondergeschikte gebouwen. Deze zijn allen bestemd voor wonen en gebouwd in Vechtse stijl en traditie. Het middengebied is een overgangszone tussen de woningen aan de Vecht en de Straatweg. De hier beoogde grondgebonden woningen zullen uitgevoerd worden als rijwoningen van 1 tot 2 lagen met kap en pakhuiswoningen van 3 lagen. Aan de Straatweg krijgt het appartementengebouw 3 lagen met mogelijk een kap. Van de in totaal 14 appartementen zullen 9 appartementen in de categorie sociale (koop)sector vallen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES