Gemeente onderzoekt opties gemeentelijke belastingen

maandag 16 april 2018 08.29 uur | laatst gewijzigd: maandag 16 april 2018 09.33 uur | auteur: Robbert Oelp

Eind januari heeft het bestuur van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren aan de drie colleges geadviseerd om te verkennen op welke manier de belastingsamenwerking beëindigd kan worden. Daarnaast kijkt ze naar de opties voor de toekomst. Belastingsamenwerking of onderbrengen binnen eigen organisatie? Stichtse Vecht heeft een voorkeur voor samenwerking en ziet BghU als geschikte kandidaat. Ook het onderbrengen van de gemeentelijke belastingen bij de gemeente Amsterdam wordt overwogen.

Belastingsamenwerking
De gemeente Stichtse Vecht heeft een voorkeur voor een samenwerking met een andere instantie. Stichtse Vecht denkt dat BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) en Amstelland (het samenwerkingsverband voor de belastingen van de gemeentes Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen, De Ronde Venen en Ouder-Amstel) daarvoor in aanmerking komen. Amstelland heeft al aangegeven het werkgebied niet verder te willen uitbreiden. Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarmee moeten we deze optie als niet haalbaar beschouwen.' Ook de optie voor BghU is niet op voorhand vanzelfsprekend. Gemeente Stichtse Vecht: 'Samenwerking met de BghU lijkt kansrijk, al moet nader onderzoek uitwijzen of alle voorliggende vraagstukken kunnen worden opgelost. Daarnaast geeft de directeur van de BghU aan dat het beleid van de BghU is dat uitsluitend gemeenten kunnen toetreden die een meerwaarde voor de belastingsamenwerking als geheel opleveren.'

Onderbrengen bij gemeente Amsterdam
Gemeente Stichtse Vecht: 'Door het besluit van Amstelland blijft slechts één optie over, namelijk de samenwerking met de BghU. Omdat de keus uit één optie geen keus is, heeft het college besloten om te onderzoeken of het onderbrengen van de gemeentelijke belastingen bij gemeente Amsterdam tot de mogelijkheden behoort en wat hiervan de mogelijke consequenties zijn.'

Onderbrengen bij eigen organisatie
Ook het terughalen van de belastingtaak naar de gemeente Stichtse Vecht wordt onderzocht: 'Hoewel deze optie niet onze voorkeur heeft, is het in dit kader toch de moeite waard om dit alternatief nader te onderzoeken. Om geen tijd te verliezen heeft het college besloten om naast het onderzoeken van de nieuwe opties de verkenning met de BghU verder voort te zetten.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES