‘Deelname woningmarktregio Utrecht, in voordeel voor inwoners Stichtse Vecht’

dinsdag 25 augustus 2015 07.18 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 25 augustus 2015 06.24 uur | auteur: PB Maarssen 2000
Foto: Jan Van Dam

Naar aanleiding van de beantwoording van vragen die de fractie van Maarssen 2000 aan het college van Stichtse Vecht had gesteld, trekt Maarssen 2000 de conclusie, dat het goed is dat Stichtse Vecht is aangesloten bij de woningmarktregio Utrecht. Bij mensen met een urgentie blijkt de deelname aan de woningmarktregio Utrecht helemaal in het voordeel van onze inwoners uit te vallen. Het aantal zelfstandige sociale huurwoningen waarop inwoners van Stichtse Vecht kunnen reageren stijgt daardoor van 6.261 naar 102.964. Dat dit gunstig is blijkt uit het feit dat uiteindelijk 303 sociale huurwoningen aan woningzoekenden uit Stichtse Vecht zijn toegewezen. 172 in de eigen gemeente en 131 elders in de woningmarktregio Utrecht.

Wel zijn er in Stichtse Vecht ook 101 sociale huurwoningen toegewezen aan inwoners van een van de 15 andere gemeenten die meedoen in de woningmarktregio Utrecht. Door onze deelname aan de woningmarktregio Utrecht zijn 30 woningen meer aan inwoners van Stichtse Vecht toegewezen, dan mogelijk was geweest als wij geen deelnemer waren geweest. 40 inwoners van Stichtse Vecht met een urgentie hebben in één van de 15 andere deelnemende gemeenten een woning toegewezen gekregen, tegen 12 woningen die in Stichtse Vecht aan een urgent uit een van de andere gemeenten is toegewezen. 28 extra urgente inwoners uit Stichtse Vecht hebben door onze deelname aan de woningmarktregio Utrecht een passende woning toegewezen gekregen.

Verplichting huisvesting van vergunninghouders door het rijk zorgt voor verdringing jongeren van de sociale huurmarkt.

Opvallend in de beantwoording is dat er per kalenderjaar in de sociale sector ongeveer 5 één-kamer en 50 tweekamerwoningen vrijkomen in Stichtse Vecht. Als je daarnaast het antwoord zet dat in 2014 52 vergunninghouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) een sociale huurwoning toegewezen hebben gekregen én dat geen van deze vergunninghouders een woning met meer dan twee kamers toegewezen heeft gekregen, is de conclusie dat er slechts 3 sociale één- en tweekamerwoningen over zijn gebleven voor starters op de woningmarkt. Hier blijkt dat het Haagse beleid, om gemeenten en corporaties te verplichten vergunninghouders te huisvesten, desastreuse gevolgen heeft voor de Nederlandse starters op de sociale woningmarkt, die vooral op één- en tweekamerwoningen aangewezen zijn. Ook de toewijzing van eengezinswoningen aan meerdere vergunninghouders leidt tot het ongewenste effect dat de meest gewilde en schaarse soort woningen ook minder ter beschikking komen van de reguliere woningzoekenden. Deze problemen moeten wat de fractie van Maarssen 2000 betreft zo snel mogelijk op de politieke agenda gezet worden, om te kijken op welke wijze we de inwoners van Stichtse Vecht nog een redelijk perspectief op een sociale huurwoning kunnen bieden. De fractie van Maarssen 2000 zal hiertoe het presidium verzoeken om op korte termijn een informatieve commissie te beleggen waar deze problematiek besproken zal worden en welke zal moeten leiden tot oplossingen.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES