Try-out als haalbaarheidstest voor ontwikkeling Doornburgh

vrijdag 27 april 2018 12.55 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 27 april 2018 12.00 uur | auteur: Robbert Oelp

MeyerBergman Ergroep is eigenaar van Buitenplaats Doornburg en heeft de gemeente Stichtse Vecht gevraagd mee te werken aan een try-out om te onderzoeken of de ideeën die zij hebben voor de toekomst van deze karakteristieke buitenplaats in Maarssen haalbaar en passend zijn.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De try-out fase heeft tot doel: ervaren, leren en verbeteren. Dit gaat het beste door samen met alle partijen (omwonenden, experts etc.) inzichtelijk te maken wat het effect op de directe omgeving is. Hierbij valt te denken aan o.a. parkeerdruk, verkeersafwikkeling en eventuele overlast. We willen daarom tijdens de try-out nauw contact houden met elkaar en met regelmaat de situatie evalueren. Dit kan door middel van inloopbijeenkomsten en bezoeken aan het terrein maar ook door direct contact met de gebiedsregisseur of de projectleider van de gemeente. De informatie die we zo verzamelen zal ons helpen om bij een definitieve vergunningaanvraag en/of bestemmingsplan, de juiste randvoorwaarden te stellen.'

Eerder hebben verschillende experts aangegeven dat het historische landschap behouden moet blijven. Daarnaast is het uitgangspunt om deze buitenplaats, na het vertrek van de communiteit van Kanunnikessen van het Graf, weer een duurzame en aantrekkelijke toekomst te geven. Gemeente Stichtse Vecht: 'We vinden dit een unieke kans om gezamenlijk met de eigenaar van Buitenplaats Doornburgh en alle andere betrokken partijen, een kwalitatieve, passende en duurzame invulling te vinden voor deze prachtige buitenplaats. We hopen in dit traject dan ook van u alle mogelijke vragen en opmerkingen te mogen ontvangen, zodat we die mee kunnen nemen in het verdere proces van planvorming.'

Op de hoogte blijven?
Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven over de ontwikkelingen, dan kunt u zich aanmelden voor het digitale wijkbericht. Aanmelden kan via info@stichtsevecht.nl onder vermelding van 'Wijkbericht Doornburgh'.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES