Sociale koopwoningen te huur voor 1700 euro?

vrijdag 11 mei 2018 12.28 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 11 mei 2018 13.28 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

De PvdA fractie Stichtse Vecht meldt dat hen ter ore is gekomen dat Forte Makelaars uit Amstelveen, een sociale koopwoning op het voormalig CSV terrein in Vreeland te huur aanbiedt voor 1.700 euro per maand. Het woningbouwplan op de voormalige CSV locatie beschrijft de realisatie van twaalf sociale koopwoningen die medio 2018 worden opgeleverd. Het is voor de PvdA SV aanleiding een tiental schriftelijke vragen te stellen

Zo wil de PvdAsv onder andere weten of het college op de hoogte is van het feit dat een sociale koopwoning aan de Lion Cachethof 20 te huur wordt aangeboden voor 1.700 euro per maand, en wat het college vindt dat een sociale koopwoning op de markt wordt gezet tegen een maandhuur van 1.700 euro per maand. De PvdA sv is van mening dat het niet alleen onwenselijk, maar bovendien afkeuringswaardig is en vraagt het college of zij dit met haar eens is. Ook vraagt de fractie zich af of het klopt dat er meerdere van deze woningen van dit bouwplan aan één en dezelfde persoon of organisatie zijn verkocht. De fractie zou van het college ook willen vernemen onder welke voorwaarden de sociale koopwoningen zijn ontwikkeld en verkocht. Benieuwd is de fractie ook op welke wijze het college waarborgt dat deze woningen bij de doelgroep terecht komen. “Klopt het dat de woning aan de Lion Cachethof 20 als gerealiseerde "sociale woning" in Stichtse Vecht in de boeken komt te staan maar met een maandhuur van 1.700 euro als verre van sociaal te bestempelen is” vraagt de fractie. Als laatste wil de PvdA fractie weten Wat het College gaat doen om dergelijke situaties van speculatie bij woningen in de toekomst te voorkomen? Kan het College een feitenrelaas geven van de gang van zaken?

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES