Eigen bijdrage Maarssen 2000: Informatie Bisonspoor blijft zorg voor bewoners

donderdag 24 mei 2018 19.49 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 25 mei 2018 07.03 uur | auteur: Maarssen 2000

Bewoners Bisonspoor en Antilopespoor Maarssenbroek kregen 24 mei toelichting op de te verwachte verkeerssituatie na voltooien bouwplannen Bisonspoor. Waarom gaat u nou niet uit van nog meer woningen? Is een vraag van een van de bewoners. Adviesbureau Goudappel geeft aan alleen uit te gaan van de bouwplannen die nu concreet zijn. Dat zien de bewoners als ‘salami tactiek’ want telkens komt er weer ‘opeens’ een woontoren bij. ‘Ons probleem is het parkeren nu en in de toekomst’. Projectleider Bouwens, van gemeente Stichtse Vecht, geeft ter plekke adviesbureau Goudappel de opdracht te berekenen wat het beeld van het verkeer is indien alles volgebouwd is met woningen. Dit theoretische model moet snel voor de bewoners inzichtelijk worden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES