Wijkcommissie vraagt gezondheidscentrum en ontmoetingsruimte

dinsdag 05 juni 2018 13.12 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 05 juni 2018 14.10 uur | auteur: Jan Van Dam

In een ambitiedocument vraagt de wijkcommissie Bisonspoor de gemeente een gezondheidscentrum te realiseren. “Wij willen met dit document de aandacht vestigen op de noodzaak van een gezondheidscentrum/ontmoetingsruimte in Bisonspoor.” Laat de commissie weten. Volgens hen is dit een nadrukkelijke wens die leeft bij de inwoners van deze wijk. Bisonspoor heeft, peildatum januari 2018, 1031 inwoners, waarvan 513 in de leeftijd van 0 - 74 jaar, en 518 in de leeftijd van 75 – 100 jaar. Het is nu zaak volgens de wijkcommissie om, gezien de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in en rondom Bisonspoor, dat er serieuze gesprekken gevoerd gaan worden met belangstellenden. En dat het niet blijft bij het voeren van gesprekken maar dat er daadwerkelijk tot actie overgegaan wordt en dat de huidige en toekomstige inwoners gebruik kunnen gaan maken van een gezondheidscentrum in de wijk.

In november 2016 is er door de Gemeente Stichtse Vecht en Winter Trust het Ambitiedocument Bisonspoor klaar voor de toekomst gepresenteerd. In dit document wordt summier aandacht gegeven aan de vestiging van een gezondheidscentrum. De commissie verwijst ook naar de bouw van de woontorens die met respectievelijk 250 appartementen en 120 appartementen nog meer inwoners voor deze wijk betekend. In de toekomst zal Bisonspoor qua aantal inwoners tot één van de grotere wijken van Maarssenbroek gaan behoren, zonder op dit moment enige voorziening als een huisarts. Het realiseren van een dergelijk centrum is, zoals ook door Winter Trust aangegeven in het Ambitieplan van 2016 een complexe aangelegenheid. “Maar zeker gezien de stijging van het aantal inwoners van Bisonspoor in de toekomst, zal de vraag naar gezondheidsvoorzieningen alleen maar toenemen. En daarom is het van groot belang dat alle partijen betrokken bij de ontwikkeling van Bisonspoor 2020 zich gaan inzetten om dit te realiseren. Het liefst zo centraal mogelijk, aan het marktplein.” Aldus de wijkcommissie in het ambitiedocument. Ook is er volgens de wijkcommissie de urgente wens en behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsruimte. “Wij waren dan ook zeer verheugd dat in de eerste plannen voor nieuwbouw op de plek van de oude bibliotheek was opgenomen dat het een maatschappelijke functie zou krijgen. Die plannen zijn echter weer van tafel gehaald er staat nu een appartementencomplex.” Meldt de commissie. In het document wordt de Driestroom in Breukelen, die met huisartsen (HOED), apotheek, en activiteitencentrum een goed voorbeeld is.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES