OVSV tevreden en tevens kritisch op coalitieakkoord

maandag 11 juni 2018 17.32 uur | laatst gewijzigd: maandag 11 juni 2018 16.48 uur | auteur: Robbert Oelp

De ondernemersvereniging Stichtse Vecht is verheugd dat een aantal beleidsuitgangspunten zijn overgenomen in het huidige coalitieakkoord: 'Wij hebben met voldoening geconstateerd, dat een groot aantal beleidsuitgangspunten ons zeer aanspreken en ook overeenkomen met de wensen die wij eerder als ondernemersvereniging OVSV hebben geuit in het belang van bedrijven en een gezonde economie in onze gemeente.' Het is niet alleen positiviteit dat de klok slaat: 'De wachttijden voor met name huurwoningen zijn onacceptabel lang.' Ook met betrekking op stevige inzet op een klimaatneutrale gemeente zijn de ondernemers kritisch: 'Het streven naar een aardgasvrije gemeente en energie neutrale woningen betekent hoge kosten voor bedrijven en huishoudens.'

OSVS met betrekking tot de woningbouw: 'De arbeidsmarkt trekt aan en veel van onze bedrijven hebben grote moeite hun (nieuwe) medewerkers te kunnen huisvesten in Stichtse Vecht of de nabije regio. De wachttijden voor met name huurwoningen zijn onacceptabel lang. U kiest ervoor, om voor zover er in de gemeente nog bouwlocaties te vinden zijn, dit te blijven doen binnen de zogenaamde rode contour. U geeft zelf ook aan dat de mogelijkheden daarvoor beperkt zijn. En toch wilt u deze beperkte mogelijkheden niet alleen benutten voor de eigen inwoners maar ook voor inwoners van de regio. Dit laatste lijkt derhalve een onmogelijke opgave. U kondigt aan, dat u de woonvisie waarin dit staat, om andere redenen toch gaat aanpassen. Wellicht is dat ook het moment de woonvisie, ook op dit punt aan te passen, zodat er gebouwd wordt voor eigen inwoners en werknemers van bedrijven in onze gemeente.'

OVSV met betrekking tot de inzet op een klimaatneutrale gemeente: 'Dit betekent onder meer in uw visie het streven naar een aardgasvrije gemeente en energie neutrale woningen. Ook daar wilt u de woonvisie op aanpassen. Wij maken ons echter zorgen over de kosten die dit voor bedrijven en huishoudens gaat betekenen. Zo konden we, op 24 mei jl. in de media lezen dat het Economisch Instituut voor de Bouw in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft berekend, dat het energie neutraal maken van huizen gemiddeld € 25.000,- per woning/gezin kost. En dat terwijl de huishoudens slechts 25% van het gas verbruiken. De haalbaarheid hiervan laat zich raden.'

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES