Deel bestemmingsplannen Harmonieplein in concept gereed

dinsdag 12 juni 2018 08.15 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 12 juni 2018 09.32 uur | auteur: Robbert Oelp

Het is al weer een tijdje stil rondom de ontwikkelingen van het Harmonieplein. Eerder maakte de gemeente bekend dat de onderzoeken met betrekking tot de bestemmingsplannen voor het Zuidblok en het Kindcentrum nog niet klaar waren. Besluitvorming erover werd over de verkiezingen getild. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat daar op korte termijn verandering in komt. De gemeente Stichtse Vecht laat weten: 'De bestemmingsplannen zijn in concept gereed en worden binnenkort aan het college voorgelegd. Dat is ook het moment dat de klankbordgroep wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de bestemmingsplannen. Het gaat hier om de plannen voor het Zuidblok en het Integraal Kind Centrum (IKC).'

Het Zuidelijke blok betreft het blok op de locatie van 't Zand. Het Kindcentrum betreft de locatie waar op dit moment de scholen zijn gesitueerd. Het noordelijk bouwblok kan pas worden gerealiseerd als het KC is gebouwd en het huidige gebouw van Het Kompas is gesloopt.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES