Burgemeesters van Nieuwegein bezoekt Stichtse Vecht

dinsdag 12 juni 2018 20.34 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 12 juni 2018 21.42 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht en burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein zouden naar aanleiding van de nieuwe gemeenteraden in de U10 gemeenten, een bezoek brengen om uitleg te geven over de U10 in de komende raadsperiode. Maar door verhindering van de burgemeester van Utrecht moest Burgemeester van Nieuwegein dit alleen doen. Dinsdag 12 juni stond Stichtse Vecht op het programma. In gesprek met raadsleden kwam het U10 overdrachtsdocument aan de orde. Via een zogenoemd ‘interactieve infographic’ waardoor per thema een beeld wordt gegeven van waarmee de U10 gemeenten in regionaal verband bezig zijn. De tien gemeenten werken samen op de terreinen economie, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, duurzaamheid en energietransitie, en sociale domein.

De vorming van een openbaar netwerk begon in 2013, toen duidelijk was dat de Wet Gemeenschappelijke Regelingen-plus(WGR+) zou worden ingetrokken en als gevolg daarvan Bestuur Regio Utrecht(BRU) zou worden opgeheven. De negen BRU gemeenten zochten naar een nieuwe vorm van samenwerking, waarin gemeenten zelf eigenaar van de samenwerking bleven en er niet opnieuw een groot ambtelijk instituut en een bestuur op afstand zou ontstaan. In zijn openingswoord zei burgemeester Backhuijs dat wij op de regio waarin wij opereren best trots mogen en kunnen zijn. Via een interactieve infographic op de site van U10 liet Backhuijs de verschillende thema’s zien en gaf daar kort commentaar bij. Enige discussie volgde over de vraag wat de rol van de raad gaat worden, duidelijk werd gemaakt dat de U10 geen gemeenschappelijke regelingen heeft, dus is er altijd een terugkoppeling met de raad. Backhuijs maakt duidelijk dat het interbestuurlijk programma , een afspraak met het kabinet is die behelst dat grote maatschappelijke opgaven alleen samen met de gemeenten kan worden opgelost. Op de vraag van de PVV door wie de U10 wordt betaald, antwoordde Backhuijs dat de 12 deelnemende gemeenten dit betalen, wat neer komt op 1.10 euro per inwoner. Burgemeester Witteman maakt duidelijk dat de raad van Stichtse Vecht kan besluiten om uit de U10 te stappen, maar dat het betekend dat het veel meer geld gaat kosten. En dat er zaken zijn die Stichtse Vecht niet alleen kan oplossen, daarom is samenwerking zo belangrijk.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES