Partners ondertekenen convenant ‘Veilig rond en in school’

woensdag 13 juni 2018 09.18 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 juni 2018 10.22 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Vertegenwoordigers van middelbare scholen, politie, bureau Halt en gemeente Stichtse Vecht ondertekenen samen het convenant ‘Veilig rond en in school’. Het convenant ‘Veilig rond en in school’ bevat afspraken over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid. Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen is de school hiervoor als eerste verantwoordelijk. Voor iedere leerling is het belangrijk dat die zich onder de meest optimale omstandigheden kan ontwikkelen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Een veilige schoolomgeving is daar een van de eerste voorwaarden van. Het gaat hier om de veiligheid rond de school, op het schoolplein, het schoolgebouw, de sfeer, omgangsvormen en de zorg voor leerlingen.' Samen met gemeente, politie en stichting Halt hebben de middelbare scholen in Stichtse Vecht gewerkt aan de ontwikkeling van het convenant. Door samen te werken gaan de betrokken partijen een inspanningsverplichting aan met elkaar. Hierdoor kunnen potentieel onveilige situaties sneller opgepakt worden en escalatie voorkomen worden. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES