Inzage ontwerpbestemmingsplan 'Woontorens Bisonspoor' over zomervakantie heen getild

vrijdag 22 juni 2018 07.49 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 22 juni 2018 07.02 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het was het plan om het ontwerpbestemmingsplan voor de woontorens van Bisonspoor eind juni ter inzage te leggen. Daarmee zou een deel van de periode in de zomervakantie vallen. Het college van B&W heeft samen met Winter Trust besloten om het ter inzage leggen van het bestemmingsplan voor de woontorens te verplaatsen naar 24 augustus. Daarmee krijgen inwoners, organisaties en andere partijen voldoende tijd om zich te informeren over de exacte plannen en eventueel bezwaar te maken. Met dit besluit wordt gehoor gegeven aan de wens van enkele raadsleden die tijdens de informatiebijeenkomst van 18 juni jongstleden hiermee werden geconfronteerd.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Vanaf 24 augustus 2018 (laatste weekend van de zomervakantie) komt de bestemmings-planwijziging ter inzage te liggen. Inwoners worden hierover via de reguliere kanalen geïnformeerd. Daarnaast worden ruim 4.000 wijkberichten huis aan huis verspreid waarin de inwoners worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij speciale servicebijeenkomsten. Tijdens deze servicebijeenkomsten krijgen de aanwezigen uitleg over de procedure, de inhoud van het bestemmingsplan en de mogelijkheden om eventueel een zienswijze in te dienen.'
 
De besluitvorming in de raad wordt doorgeschoven naar december 2018. Gemeente Stichtse Vecht: 'In overleg met de projectontwikkelaar Winter Trust is hiertoe besloten omdat een gedeelte van de zienswijzenperiode anders de zomervakantie zal overlappen. Zowel Winter Trust als het college, willen iedereen de kans willen geven aanwezig te zijn bij de serviceavonden.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES