PVV wil eenzaamheid aan pakken

dinsdag 10 juli 2018 22.15 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 10 juli 2018 23.24 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

De partij voor de vrijheid(PVV) vraagt het College van Stichtse Vecht middels een motie, de eenzaamheid, vooral bij oudere inwoners van de gemeente, aan te pakken. In de motie meldt de partij dat de gemeente Stichtse Vecht het onderwerp eenzaamheid al op de agenda heeft staan, maar dat er veel meer gedaan moet worden om een oplossing te vinden. Zij doen, in de motie, het verzoek om tot een meer integrale en structurele aanpak te komen ter bestrijding van Eenzaamheid en daartoe het laatste kwartaal van 2018 een plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad om te onderzoeken of in de gemeente Stichtse Vecht initiatieven zoals de Lief en leed straten gestimuleerd kunnen worden.

GroenLinks geeft aan dat 10 procent problematisch eenzaam is. Terecht is er een focus op de ouderen volgens GroenLinks. “Onderwerp ligt GroenLinks na aan het hart”. Maar is voordat ze voor of tegen stemmen benieuwd naar de mening van de wethouder. PvdA geeft de PVV een compliment met de motie. Wij willen ook mensen met beperkingen noemen. Ook de voor lief en leedstraten staat PvdA positief. Lokaal Liberaal zegt de motie nu nog niet te steunen, en geeft de PVV aan constructief mee te denken, om tot een goed plan na her reces te komen. M2000 geeft wel steun aan de motie, pak de mogelijkheid op om één van de toon aangevende gemeenten te worden betreeffende de aanpak eenzaamheid. Wethouder Klomps zegt dat het een goede motie is, maar is van mening dat de motie overbodig is. In tweede termijn zegt PvdA verrast te zijn dat er toch wat negatieve reacties van partijen komen. Streekbelangen vraagt een tekstuele aanpassing voor wat betreft de zinsnede over 'inclusief begroting voor te leggen'. Met 11 stemmen voor en 19tegen is de motie verworpen 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES