Ontwikkeling Doornburgh voortvarend aangepakt

zaterdag 21 juli 2018 10.38 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 21 juli 2018 09.50 uur | auteur: Richard Jannes

Op 13 juni 2018 heeft de eigenaar van Doornburgh haar plannen gepresenteerd aan de buurt. Vervolgens heeft ze ook iedereen op 24 juni uitgenodigd voor een open dag. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheden om kennis te maken. Ook het college is geïnformeerd. Na de zomer zal de eigenaar ook specifiek voor de raad nadere informatie verstrekken over de plannen en ambities.

In september wil de eigenaar van Doornburgh starten met een pilot voor het gebruik van het klooster. De eigenaar wil hier een museale functie creëren die een verband legt tussen de wetenschap en kunst. Een atelier voor wetenschappers en een laboratorium voor kunstenaars. Deze invulling past binnen het geldende bestemmingsplan. Naast het museum bestaat ook de wens voor een horecagelegenheid. Bezoekers kunnen hier koffiedrinken, maar de gelegenheid is ook bedoeld om aan besloten groepen een diner aan te bieden. Deze horeca past niet binnen het bestemmingsplan en daarom heeft de eigenaar een tijdelijke ontheffing aangevraagd. Met behulp van deze ontheffing wil de eigenaar testen of horeca past op deze locatie en of het rendabel is. 

De aangevraagde ontheffing zal getoetst worden aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. De aanvraag wordt in ieder geval getoetst aan milieueisen (in dit geval:  veroorzaakt het geen overlast voor de buurt?), verkeersbeleid (ontstaan er geen problemen met parkeren en verkeer?), cultuurhistorie (kan het volgens de regels die gelden voor
een monument?). De ontwikkelaar heeft een termijn van 5 jaar aangevraagd maar in ieder geval zal bij een positief besluit de tijdelijke ontheffing, gezien de locatie, maximaal voor 1 jaar worden verleend. Na een jaar zal bekeken worden of verlenging wenselijk is. 

Naast deze invulling zal na de zomer ook het gesprek gestart worden over mogelijke andere ontwikkelingen op de locatie. Bij dit gesprek zullen de buurt en de stakeholders betrokken worden. Wij hebben een intentieovereenkomst gesloten met eigenaar om de ambtelijke kosten van dit proces te kunnen verhalen. De gemeente heeft hiermee nog geen inhoudelijk standpunt over de plannen van de eigenaar. Dit dient, in overleg met u, later bepaald te worden waarbij de resultaten van het participatieproces meegewogen moeten worden.

Foto: Hedy Talens

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES