College geeft geen toestemming voor komst kinderdagverblijf Julianaweg

maandag 06 augustus 2018 13.44 uur | laatst gewijzigd: maandag 06 augustus 2018 16.10 uur | auteur: Robbert Oelp

In februari dit jaar heeft Kind & Co een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de permanente vestiging van een kinderdagverblijf op de locatie Julianaweg 23 in Maarssen. Volgens het college is de aanvraag voor deze locatie is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Op basis daarvan heeft zij de aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd. (Archieffoto's RTV Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht: 'Op de aanvraag is de zogenaamde reguliere procedure van toepassing. Dit betekent dat het college bevoegd is op de aanvraag te beslissen en dat deze wordt beoordeeld binnen het kader van het Afwijkingenbeleid 2014. De initiatiefnemer heeft de aanvraag voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. Voor het verkeersaspect heeft de initiatiefnemer adviesbureau Goudappel Coffeng betrokken.'

Gemeente Stichtse Vecht: 'Maatgevende aspecten bij het vestigen van een kinderdagverblijf zijn onder meer de parkeerbehoefte en verkeersstromen die het initiatief genereert. Uit de interne toetsing van de ingediende stukken is gebleken dat de huidige verkeerssituatie, smalle straten met éénrichtingsverkeer en hoge parkeerdruk, onvoldoende gelegenheid biedt voor het toevoegen van de functie van het kinderdagverblijf. Dit wordt bevestigd door adviesbureau Delft Infra Advies, welke specifiek de verkeersaspecten behorende bij deze aanvraag op verzoek van de gemeente nogmaals getoetst heeft.'

Volgens de gemeente voldoet de aanvraag niet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en wordt deze geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan en het afwijkingenbeleid. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open door de aanvrager. Bij een eventuele beslissing op bezwaar vindt een volledige heroverweging plaats van het primaire besluit.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES