Gemeente verstrekt subsidie voor behoud ontmoetingsruimte Willem van Hoornhof

donderdag 09 augustus 2018 15.13 uur | laatst gewijzigd: donderdag 09 augustus 2018 16.15 uur | auteur: Robbert Oelp

De Willem van Hoornhofzaal in Maarssenbroek blijft behouden als ontmoetingsruimte voor de inwoners van Maarssenbroek. Welzijn Stichtse Vecht en Portaal hebben eerder overeenstemming bereikt over de huurprijs voor de Hoornhofzaal. De gemeente stelt zich daarbij garant voor de overeengekomen prijs. Uit de antwoorden op gestelde vragen van Lokaal Liberaal blijkt dat de garantstelling een subsidie is met een maximum van € 9.000 euro per jaar.

Gemeente Stichtse Vecht in antwoord op vragen van Lokaal Liberal: 'De gemeente heeft aan Welzijn Stichtse Vecht aangegeven bereid te zijn om tot een maximum bedrag € 9.000,- op het thema ‘ontmoeting’ subsidie te verlenen ter ondersteuning van de inspanningen om ontmoeting in Maarssenbroek te bevorderen en eenzaamheid aldaar aan te pakken middels behoud van de Willem van Hoornhofzaal.'

Er was eerder veel te doen over de mogelijke sluiting van de ontmoetingsruimte. Voor inwoners is het van groot belang dat er voldoende ontmoetingsruimte is. Dat draagt ook bij aan het voorkómen van eenzaamheid, een toenemend probleem in onze samenleving. Door de door de gemeente verstrekte subsidie blijft de ontmoetingsruimte behouden en is de rust bij inwoners, vrijwilligers en organisaties wedergekeerd.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES