Wethouder wil A-team om meldingen groenvoorziening op te pakken

woensdag 12 september 2018 11.25 uur | laatst gewijzigd: woensdag 12 september 2018 15.25 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de commissievergadering Fysiek Domein van dinsdag 11 september stond de 2e tussenrapportage 'Verbeterplan groenonderhoud' op de politieke agenda. Twee insprekers en politieke partijen stonden stil bij belangrijke onderdelen in het verbeterplan. Aan het einde van de behandeling van het agendapunt lanceerde wethouder van Liempdt een idee voor de toekomst; een A-team om actief meldingen op te pakken. (Foto bewerking RTV Stichtse Vecht).

Groenaannemer
Sinds dat de gemeente voor een nieuwe groenaannemer heeft gekozen, is de groenvoorziening een politieke issue geworden. Na een slecht eerste jaar is een verbeterplan opgesteld om het onderhoud van het groen in Stichtse Vecht onder controle te krijgen. Na de eerste tussenrapportage stond afgelopen dinsdag een 2e tussenrapportage ter bespreking op de politieke agenda. Er werd stilgestaan bij het groenonderhoud bij zichtlocaties, communicatie met inwoners, terugkoppeling op meldingen via de Fixi app en de kwaliteit van de uitvoering van het groenonderhoud.

Discussie
Lang ging de discussie over verbeteringen, problematieken, extra aandacht voor specifieke onderdelen, de complexiteit, de wijze van rapportage, de aangeboden kwaliteit van de groenaannemer en het re-actieve beleid van de gemeente. Cruciaal in de problematiek is de eerder in gang gezette kwaliteitskaders waarbij - ingegeven door financiële ruimte - de kwaliteitskaders voor het beheer van de openbare ruimte naar beneden zijn bijgesteld. Daarnaast spelen onvolkomenheden in het bestek en onderliggende data een rol. Met het verbeterplan zet de gemeente lapmiddelen voor de korte termijn in om de staat van het onderhoud onder controle te krijgen.

Gemeentelijk standpunt
In aansluiting op de onvrede en de vragen van inwoners en raadsleden, gaan het verbeterplan en deze tussenrapportage in op de drie operationele onderdelen (uitvoering kwaliteit, meldingen en communicatie). Naast deze onderdelen zijn er volgens de gemeente discussiepunten met de aannemer over de uitvoering van het bestek. Op dit moment wordt er op deze punten een formeel standpunt geformuleerd en vervolgstrategie bepaald door het college. De gemeente wil op strategisch niveau kijken naar de ontwikkeling van het groenonderhoud d.m.v. het in de breedte evalueren van het beleidskader IBOR.

A-team
Voor de langere termijn verwees verantwoordelijke wethouder van Liempdt naar het onlangs gepubliceerde colllegewerkprogramma. Tijdens de commissie opperde hij het idee om een A-team in te zetten om actief meldingen op te pakken: ‘Op dit moment kunnen wij dat niet want we hebben een contract en bestek met de aannemer. Op dit moment kunnen wij de fixi app niet koppelen aan het idee van groenteambusjes die rondrijden. Maar wij komen daar later bij u op terug.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES