Inspiratiesessie over nieuwe vormen van participatie

woensdag 12 september 2018 16.51 uur | laatst gewijzigd: woensdag 12 september 2018 17.58 uur | auteur: PB Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk om maatschappelijke ideeën en initiatieven de ruimte te bieden en om samen met inwoners en organisaties de gemeente vorm te geven. Op dinsdag 18 september a.s. geeft Gerlinda Tijhuis-ten Brinke, adviseur participatie en eigentijds bestuur, een inspiratiesessie over nieuwe vormen van participatie tussen overheid en samenleving. Inwoners, ondernemers en pers zijn uiteraard van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.00 uur in het restaurant van het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Inwoners willen meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven en meer betrokkenheid bij de inrichting van hun leefomgeving. Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk hierin te faciliteren op een manier die voor iedereen goed werkt, waarbij iedereen meedenkt en meedoet vanuit zijn eigen kwaliteiten en drive. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de dialoog wordt aangegaan en met inwoners die niet direct van zich laten horen? En hoe houden we de energie erin?

 

Gerlinda laat ons op 18 september zien hoe de filosofie van 'Ritselmanagement' daarbij kan helpen. Ze geeft handvatten om op een goede manier een project in samenhang en in afstemming op te pakken en te volbrengen. Zij illustreert dit met pakkende voorbeelden uit de praktijk.

 

Inspiratiesessies

Gemeente Stichtse Vecht organiseert regelmatig een open inspiratiesessie voor zowel medewerkers, bewoners, pers als organisaties. De onderwerpen lopen uiteen en sluiten aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en bedrijfsleven. We geloven er in dat als we samen aan een vraagstuk werken, ieder vanuit zijn eigen rol en expertise, het resultaat uiteindelijk beter wordt. Iedereen, zowel de medewerkers als de inwoners en ondernemers, plukt daar de vruchten van.

 

Aanmelden

Wilt u bij deze sessie aanwezig zijn? Stuur dan uiterlijk zondag 16 september een e-mail naar inspiratiesessie@stichtsevecht.nl en vermeld hierin uw naam en (indien van toepassing) van welke organisatie u bent. Uw vragen kunt u ook sturen naar dit e-mailadres of neem telefonisch contact op via 14 0346 en vraag naar Cathelijne Dapiran of Tamsin Aufderheijde.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES