Nieuwe dienstregeling Openbaar vervoer in en rondom Utrecht - aanpassing scholierenlijn vanaf juli 2019

donderdag 13 september 2018 08.13 uur | laatst gewijzigd: donderdag 13 september 2018 07.28 uur | auteur: Robbert Oelp

Reizigers in het Utrechtse openbaar vervoer kunnen over enkele maanden gebruik maken van een nieuwe dienstregeling. Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht heeft de vervoerplannen voor 2019 van U-OV en Syntus Utrecht goedgekeurd. De nieuwe dienstregeling van beide vervoerders gaat op 9 december 2018 in. De ter discussie staande scholierenlijn van Mijdrecht naar het Driestart college in Gouda wordt toch ingekort tot NS Station Woerden. Volgens Gedeputeerde Staten levert de overstap op de trein een snellere verbinding op. Provincie Utrecht: 'Om leerlingen voldoende tijd en gelegenheid te geven zich voor te bereiden op een alternatief gebruik van het openbaar vervoer is besloten deze scholierenlijnen niet in december 2018 in te korten maar vanaf juli 2019.' (Foto bron Provincie Utrecht).

Provincie Utrecht: 'De provincie heeft de vervoerplannen van U-OV en Syntus Utrecht in samenhang beoordeeld op het optimale voordeel voor de reizigers. Daarbij is gebruik gemaakt van de meest actuele cijfers over de bezetting van de bussen en de rijtijden. Aan het collegebesluit van GS is een uitgebreide consultatieronde vooraf gegaan. Bijna 1.000 reizigers hebben hun mening gegeven over de voorstellen van de vervoerders. Ook de Utrechtse gemeenten en reizigersbelangenorganisatie ROCOV zijn geraadpleegd.'

De meest opvallende wijzigingen in het openbaar vervoer van U-OV zijn:

• Lijnen 2, 3, 18 en 28 verhuizen van busstation Jaarbeursplein naar het nieuwe busstation Centrumzijde. De route van lijn 2 wordt daarom gewijzigd. Tussen de halte Tolsteegbrug en Utrecht Centraal wordt voortaan via de Catharijnesingel en het Smakkelaarsveld gereden. Op de Catharijnesingel worden drie voormalige haltes opnieuw in gebruik genomen.

• Lijn 11 wordt vanaf NS station Leidsche Rijn doorgetrokken naar NS stations Vleuten en Maarssen. Met deze wijziging vervalt lijn 127 tussen Vleuten en Leidsche Rijn centrum. Lijn 126 gaat op in de nieuwe lijn 11.

• Lijnen 45, 49 en 149 in Houten en op het Eiland van Schalkwijk worden vervangen door flexibel openbaar vervoer. Uitzondering hierop zijn de ritten van lijn 49 die doorrijden als lijn 281 van en naar De Uithof. Reizigers kunnen via een app en telefoonnummer een flex-rit boeken voor vervoer tussen de bestaande haltes op deze lijnen en naar nieuwe haltes in Tull in ’t Waal en Molenbuurt. De bussen op deze lijnen zijn de gehele week beschikbaar van 6.00 tot 24.00 uur. Het gaat hier om een proef van twee jaar die komend najaar wordt uitgewerkt.

• De taxibussen op lijnen 35, 48 (in de avonduren), 122, 126 en 127 (op weekdagen overdag) worden vervangen door grotere midi-bussen die rolstoel toegankelijk zijn. Op deze lijnen wordt voortaan de gehele dag een uurdienst gereden.

• De route van U-OV lijn 122 in Nieuw Loosdrecht wordt gewijzigd. Daardoor vervallen twee weinig gebruikte haltes.

• U-OV lijn 65 gaat ’s avonds langer doorrijden tussen Utrecht en Het Klooster. De laatste ritten vertrekken om ca. 20.15 uur uit Utrecht en om circa 20.45 uur vanaf Het Klooster.

• De route van lijnen 7 en 55 richting Utrecht Centraal wordt verlegd naar de Nobelstraat.

• U-OV en Syntus Utrecht introduceren op verzoek van de provincie een aangepast, samenhangend nachtnet. Behalve op zaterdagnacht rijden de bussen ook vaker op vrijdagnacht . Bovendien wijzigen de routes van diverse nachtlijnen. Hierdoor worden wijken als Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen beter bereikbaar. Syntus Utrecht start een proef waarbij op de huidige nachtlijn Utrecht-Veenendaal wordt doorgereden naar Rhenen en Wageningen. De bussen op deze nachtlijn zullen ook de haltes tussen Utrecht en N.S. Station Driebergen-Zeist aandoen. U-OV nachtlijn 477 naar Bilthoven, Maartensdijk en Hilversum wordt gezien het beperkt aantal reizigers opgeheven. Syntuslijn N20 naar Loenen krijgt een nieuwe route via Utrecht-Zuilen. OV introduceert ter vervanging van deze Syntus verbinding een nieuwe nachtlijn 428 die Vleuten en Maarssenbroek in de nacht van zaterdag op zondag bedient.

Per 13 juli 2019, met ingang van de zomerdienstregeling, voert U-OV de volgende wijzigingen door:

• De Uithoflijn gaat rijden tussen de haltes Vaartsche Rijn en P+R De Uithof. Op weekdagen tussen 6.00 en 22.00 uur rijdt elke tien minuten een tram.

• De U-OV lijnen 14 en 16 gaan via de Wittevrouwensingel en Voorstraat rijden, na het gereedkomen van de herinrichting van deze straten. Tegelijkertijd wordt de route in Lombok verlegd van de Damstraat / Kanaalstraat-Oost naar de Vleutenseweg / J.P. Coenstraat. In Kanaleneiland worden lijn 14 en 15 ingekort tot halte Struyckenlaan.

Wijzigingen Syntus Utrecht

Syntus Utrecht – herkenbaar aan de wit-rode bussen – verzorgt het streekvervoer in het oosten en westen van de provincie, evenals het stadsvervoer in Amersfoort. De meest opvallende wijzigingen in dit gebied zijn:

• Syntus Utrecht is per 27 augustus gestart met een proef met de nieuwe spitslijn 298 die rijdt vanaf NS station Veenendaal De Klomp via Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg/Zeist naar De Uithof. De bus ontlast de Utrechtse U-OV stadslijn 12 omdat reizigers direct via deze route naar De Uithof kunnen reizen. Hiermee komt bovendien in de spits een verbinding tussen Woudenberg en Zeist.

• Op diverse lijnen zet Syntus Utrecht extra ritten in, zodat meer capaciteit wordt geboden en ritten beter over de dag worden gespreid. Zoals op de spitslijnen naar De Uithof, waar reizigers kunnen profiteren van bussen die vaker rijden. Op de spitslijnen 202, 203, 204 en 206 tussen Amersfoort en De Uithof komen er in totaal 13 ritten per dag bij. Spitslijn 299 tussen Leusden en De Uithof krijgt een uitbreiding met 5 ritten. Spitslijn 207 tussen Oudewater/Montfoort en De Uithof zal verspreid over de dag rijden en krijgt er 10 ritten per dag bij.

• Om bussen nog beter volgens dienstregeling te laten rijden, is de rijtijd in Amersfoort op een aantal lijnen verruimd. Dit is helaas nodig gezien de toegenomen drukte op de wegen in Amersfoort. De aanpassingen komen de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in Amersfoort ten goede. Op enkele stadslijnen zullen bussen daarom minder vaak gaan rijden, rekening houdend met voldoende zitplaatscapaciteit. Zo rijden lijn 2 (Nieuwland) en 4 (Hoogland en Kattenbroek) 4 keer per uur (was 6). Bussen gaan hierdoor beter aansluiten op de trein. Tussen de NS stations Schothorst en Vathorst gaan lijn 5 en 7 om en om samen vier keer per uur rijden. Het college van GS stemt in met de voorstellen van de vervoerder omdat uit de actuele bezettingscijfers van de bussen op deze lijnen blijkt dat er voldoende capaciteit overblijft. Het aanbod sluit zo beter aan op de vraag.

• Scholierenlijn 656 (Amersfoort Station-Hoornbeeck/Lodenstein College) krijgt extra ritten vanwege het toegenomen aantal scholieren. Deze lijn gaat onder nummer 10 rijden en rijdt van maandag tot en met vrijdag overdag.

• GS stemmen in met het voorstel van Syntus Utrecht om de route van scholierenlijnen 646/647 uit Uithoorn en Mijdrecht naar het Driestar College in Gouda in te korten tot NS Station Woerden. Dit levert ondanks de overstap op de trein een snellere verbinding op. Het is ook in lijn met het beleid van de provincie Utrecht om buslijnen niet parallel aan de trein te laten rijden. Om leerlingen voldoende tijd en gelegenheid te geven zich voor te bereiden op een alternatief gebruik van het openbaar vervoer is besloten deze scholierenlijnen niet in december 2018 in te korten maar vanaf juli 2019.

• Syntus Utrecht introduceert in de stadsdienst Woerden een flexibel OV systeem voor gebruik in het weekend en ’s avonds. Daarmee worden de buslijnen 3, 5 en 102 op deze momenten vervangen. Bij het NS station Woerden staat een busje klaar dat alleen gaat rijden als zich reizigers aandienen. Reizigers vanuit de Woerdense wijken kunnen tot 30 minuten tevoren een rit boeken. De bus heeft een goede aansluiting op de treinen. Daarnaast krijgen de buslijnen nieuwe nummers, zal in de daluren op de stadsdienst minder vaak worden gereden vanwege gering gebruik en zal lijn 2 (voormalige lijn 5) in de daluren niet meer rijden tussen Montfoort en Oudewater.

• Lijn 106 (Nieuwegein-Gouda) zal op zaterdag niet meer rijden. Met 4 reizigers per rit is de gemiddelde bezetting te laag om op een verantwoorde wijze in stand te houden.

• Op de zondag en in vakanties zullen de lijnen 107 (Gouda-Utrecht) en 195 (Rotterdam-Utrecht) vaker gaan rijden.

• Lijn 130 (Uithoorn-Breukelen) krijgt extra ritten van/naar Uithoorn om de toenemende drukte op deze lijn op te kunnen vangen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES