[Update] Plan voor sociale woninghuur en maatschappelijke opvang locatie voormalig Dierenhotel

vrijdag 14 september 2018 10.55 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 14 september 2018 15.11 uur | auteur: Robbert Oelp

Gemeente Stichtse Vecht is in gesprek met woningcorporatie Portaal om te onderzoeken of de locatie van het voormalige Dierenhotel aan de Haarrijnweg 5 geschikt gemaakt kan worden voor het bouwen van sociale huurwoningen en maatschappelijke opvang. De woningen worden duurzaam en energiezuinig (zonder gasaansluiting) gebouwd. Er is gebleken dat de huidige gesteldheid van de grond ongeschikt is om het huidige plan haalbaar te maken. Er wordt derhalve een financiële tegemoetkoming gevraagd aan de gemeente voor een deel van de kosten om de grond geschikt te maken voor bebouwing.(Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Uitwerking plannen
Portaal heeft een eerste doorrekening gemaakt van een plan met circa 30 permanente wooneenheden en gaat die de komende periode uitwerken. Als de plannen tot uitvoering komen, gaat het om 100% sociale huurwoningen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Volgend uit de prestatieafspraken tussen gemeente, Portaal en de huurdersorganisatie, wordt een magic mix gerealiseerd. Dit betekent dat, afhankelijk van de behoefte, een deel van de bewoners afkomstig is uit de maatschappelijke opvang of onlangs een verblijfsstatus heeft gekregen. Deze vorm van gemengd wonen wordt professioneel begeleid.'

Langs doorgaande fietsroute
De locatie is gelegen langs de doorgaande fietsroute van Maarssenbroekse scholieren die in Breukelen naar het voortgezet onderwijs gaan. Portaal vraagt haar bestuur in te stemmen met de initiatieffase c.q. verdere planuitwerking. Bij aanvang van de bestemmingsprocedure organiseert Portaal samen met de gemeente twee inloopbijeenkomsten om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Directe omwonenden en ondernemers ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES