Gemeenteraad wordt geïnformeerd over aanpak sanering van asbestdaken in Stichtse Vecht

vrijdag 14 september 2018 13.57 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 14 september 2018 14.58 uur | auteur: PB PvdA fractie Stichtse Vecht

Op verzoek van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht wordt de raadscommissie op dinsdag 25 september a.s. geïnformeerd over het op te stellen plan van aanpak voor de sanering van asbestdaken in Stichtse Vecht. Welke maatregelen heeft de gemeente voor ogen en welke rol speelt de gemeente hierbij? De aanpak van asbestdaken is ook een kans voor het stimuleren van energiebesparende, duurzame, maatregelen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden en worden gemeenten verplicht dit verbod te handhaven. De gemeente Stichtse Vecht heeft 2.194 verdachte daken, waarvan er 805 een dak hebben kleiner dan 35 m2. In totaal ligt er 332.487 m2 asbestverdachte platen in Stichtse Vecht. Dat blijkt uit cijfers van de omgevingsdiensten en de provincie Utrecht. Die hebben alle asbestdaken van de provincie in kaart gebracht. De gemeente maakt op dit moment, met ondersteuning van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU), een plan van aanpak voor de aanpak van de sanering. Reden voor de PvdA-fractie om het verzoek neer te leggen om in een informatieve commissie een toelichting te krijgen over de aanpak (vervanging/ sanering) van asbestdaken in Stichtse Vecht.  

Fractievoorzitter Maarten van Dijk: “De PvdA Stichtse Vecht ziet graag dat de asbestverwijdering wordt aangemoedigd. De komende jaren zullen benut moeten worden om eigenaren te informeren, stimuleren en te verleiden om zoveel mogelijk asbestdaken te verwijderen. Graag vernemen wij welke maatregelen de gemeente voor ogen heeft en de rol die zij hierbij wil innemen. Ook zien wij de aanpak van asbestdaken als een kans voor het stimuleren van energiebesparende, duurzame maatregelen (denk aan dakisolatie en zonnepanelen). Hoe kunnen we deze twee thema’s (duurzaamheid en vervanging asbestdaken) aan elkaar verbinden?”  

De informatieve raadscommissie vindt plaats op dinsdag 25 september vanaf 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen. Agenda en stukken: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Informatieve-commissie-I/2018/25-september/19:31

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES