Bezwaren Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) op bouwplannen Bisonspoor

dinsdag 18 september 2018 08.23 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 18 september 2018 07.49 uur | auteur: Robbert Oelp

Tot en met 4 oktober ligt het ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor ter inzage en kunnen zienswijzen en bezwaren ingediend worden. Volgens het MOL is het doorgaan van de plannen geen goede keuze voor de Maarssense leefbaarheid: 'Eerder hebben we onze ongerustheid over de diverse bouwplannen in Bisonspoor al uitgesproken en onder de aandacht van de gemeente gebracht. Sindsdien zijn de bouwplannen verder uitgebreid. We hebben het plan en de daarbij behorende stukken doorgenomen en op grond van onze bevindingen besloten gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.' (Archieffoto).

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk twee woontorens te realiseren van maximaal 70 meter hoogte. Daarnaast maakt het plan het mogelijk een laaddock te realiseren achter de HEMA met daarop een extra bouwlaag. Eind januari van dit jaar gaf de gemeenteraad het groene licht voor doorgang van de plannen. Het plan geeft een boost op het gebied van wonen, werken en winkelen. Bisonspoor moet in 2020 dé ontmoetingsplek zijn / blijven voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

Bezwaren door grootschaligheid
De grootschaligheid maakt het mogelijk de plannen te financieren. Volgens het Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) is die grootschaligheid het probleem en levert dat in de toekomst bijkomstige problemen op. Volgens MOL worden er bijvoorbeeld veel te weinig parkeerplaatsen aangelegd: '200 in plaats van 450, zoals de parkeernormen voorschrijven.' MOL waarschuwt voor uitbreiding in de toekomst: 'In de Ontwikkelvisie die bij de stukken ligt en in principe geaccordeerd is door de gemeenteraad worden diverse locaties in Bisonspoor genoemd waar de ontwikkelaars nieuwe projecten hebben gedacht. Daarmee kan het mogelijk worden gemaakt meer dan 1100 woningen te bouwen in Bisonspoor. Plus nog 10.000m2 commerciële ruimten. Wij denken dat dit de leefbaarheid in een groter gebied dan alleen Bisonspoor onwenselijk kan beïnvloeden. Aan de gevolgen van deze bouw wordt niet of nauwelijks aandacht geschonken in de toelichting op het plan.'

Onderzoek
Het Mol is van mening dat de consequenties van alle beoogde ontwikkelingen in Bisonspoor eerst moeten worden onderzocht voordat een vergunning wordt verleend om een project te realiseren: 'Dit om onaanvaardbare en onherstelbare situaties, bijvoorbeeld een parkeerchaos te voorkomen.'

Procesmatig
Alle ingediende zienswijzen worden door de gemeente beoordeeld. Gemeente Stichtse Vecht: 'De zienswijzen die bij ons binnen komen worden beoordeeld. Er wordt gekeken of deze aanleiding geven om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Uiteindelijk wordt het bestemmingsplan - eventueel aangepast - ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgegegd. Dit gebeurt in december.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES