PVV wil meer duidelijkheid over toewijzing sociale huurwoningen plan voormalig dierenhotel

dinsdag 18 september 2018 09.03 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 18 september 2018 08.15 uur | auteur: Robbert Oelp

Naar aanleiding van het artikel van RTV Stichtse Vecht over de plannen van het college om sociale huurwoningen te vestigen op de locatie Haarrijnweg 5, heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld. Het wil met name meer duidelijkheid over de mogelijke toewijzing van de woningen aan bewoners 'afkomstig uit de maatschappelijke opvang of onlangs een verblijfsstatus hebben gekregen.'

Plan
Gemeente Stichtse Vecht is in gesprek met woningcorporatie Portaal om te onderzoeken of de locatie van het voormalige Dierenhotel aan de Haarrijnweg 5 geschikt gemaakt kan worden voor het bouwen van sociale huurwoningen en maatschappelijke opvang. De woningen worden duurzaam en energiezuinig (zonder gasaansluiting) gebouwd. Er is gebleken dat de huidige gesteldheid van de grond ongeschikt is om het huidige plan haalbaar te maken. Er wordt derhalve een financiële tegemoetkoming gevraagd aan de gemeente voor een deel van de kosten om de grond geschikt te maken voor bebouwing. Gemeente Stichtse Vecht: 'Volgend uit de prestatieafspraken tussen gemeente, Portaal en de huurdersorganisatie, wordt een magic mix gerealiseerd. Dit betekent dat, afhankelijk van de behoefte, een deel van de bewoners afkomstig is uit de maatschappelijke opvang of onlangs een verblijfsstatus heeft gekregen. Deze vorm van gemengd wonen wordt professioneel begeleid.'

PVV
De plaatselijke PVV is blij met het plan: 'Wat goed dat de gemeente Stichtse Vecht sociale huurwoningen wil gaan realiseren aan de Haarrijnweg 5. De PVV is blij dat de gemeente de wachtlijsten wil verkleinen.' De PVV vermoed echter dat - met bewoners afkomstig uit de maatschappelijke opvang of onlangs een verblijfsstatus hebben ontvangen - statushouders worden bedoeld. De PVV heeft al meerdere malen aangegeven dat deze groep inwoners geen voorrang behoort te krijgen bij toewijziging van sociale huurwoningen. Vergunninghouders horen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch bij de groep die voorrang krijgt als een gemeente een huisvestingsverordening heeft.

Wim Ubaghs fractievoorzitter PVV Stichtse Vecht in vragen aan het college: 'Wijkt het college op deze manier niet af van het collegewerkprogramma, waarin staat dat zij erna streven geen voorrang meer te geven aan statushouders?'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES