Stichtse Vecht wil televisieprogramma 'Rondom de Raad' uitbreiden

dinsdag 18 september 2018 09.41 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 18 september 2018 10.48 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Vorige week stond in de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht de evaluatie van het communicatieplan gemeenteraad en de evaluatie van het programma 'Rondom de Raad' van RTV Stichtse Vecht op de politieke agenda. De fracties zijn van mening dat het programma 'Rondom de Raad' bijdraagt aan betrokkenheid van de inwoners bij de politiek en de zichtbaarheid van de raad verbetert. De raad wil het programma continueren en een pilot aangaan voor één jaar voor uitbreiding in de vorm van 'on demand' uitzendingen.

Inspreker
Hoofdredacteur Robbert Oelp van RTV Stichtse Vecht maakte gebruik van het spreekrecht. Hij bedankte de raad voor het vertrouwen in de lokale publieke media-instelling en pleitte voor uitbreiding van het programma met 'on demand' items. Met 'on demand' items wordt bedoeld dat onderwerpen uit de raad als los item worden gemonteerd en bekeken kunnen worden op ieder moment. Robbert Oelp: 'We hebben daar op eigen initiatief mee getest. De ‘on demand’ cijfers tonen aan dat dat een succes is. Dat is hoe media anno 2018 wordt geconsumeerd. Wat ons betreft is het een must om met die maatschappelijke ontwikkeling mee te gaan.'

Tevreden
De politieke partijen zijn in ruime meerderheid tevreden over het communicatieplan van de raad en het programma van RTV Stichtse Vecht. Kleine kanttekeningen werden er ook geplaatst. ChristenUnie-SGP stelde het beoogde effect van het communicatieplan ter discussie en wat betreft de VVD mag eer meer ruimte voor journalistieke vrijheid: 'Niet alle partijen iedere keer aan bod maar uiteindelijk wel een balans.'

Financiële dekking
De fracties zijn unaniem eens over continuering van het programma en de uitbreiding (pilot voor één jaar) in de vorm van 'on demand' items. Het gaat opzoek naar de financiële dekking van het programma. In principe komt deze dekking uit het budget van de raad. Omdat het programma ook collegestandpunten aan het voetlicht brengt, gaat de gemeente onderzoeken of een bredere financiële dekking gevonden kan worden met als doel het raadsvoorstel aan te passen en als hamerstuk bij de raadsvergadering ter besluitvorming in te dienen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES