Behandeling Collegewerkprogramma kost heel veel vergadertijd

vrijdag 21 september 2018 15.36 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 21 september 2018 16.39 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Had het college van B&W in Stichtse Vecht gepland in ongeveer twee uur hun werkprogramma in de commissie Bestuur en Financiën te behandelen, het werden vier keer zoveel uren. De afspraak om het programma op grote lijnen te beschouwen, monde uit in voortdurende discussies over details. De in vijf thema’s verdeelde vergadering, Algemene opmerkingen, Algemeen Bestuur en Veiligheid, Fysiek, Sociaal, en Samenleving stelde de commissieleden in staat eens flink op het programma in te hakken en sommige partijen waren wel heel erg benieuwd wat andere partijen van hun betoog vonden. Sommige commissieleden vroegen zich dan ook af of de behandeling in de raad wel in één raadsvergadering zal lukken.

Algemene Opmerkingen/Bestuur/Veiligheid

In het hoofdstuk Algemene opmerkingen liet de VVD weten dat de ‘SMARTheid’ van het programma hen genoeg houvast geeft. Streekbelangen is van mening dat het programma veel goede dingen bevat, maar erg intern is gericht en vraagt zich af hoe het college Stichtse Vecht wil positioneren. Volgens wethouder Klomps neemt de gemeente aan diverse commies en verbanden deel. CDA zegt in grote lijnen tevreden te zijn, PVV is van mening dat belangrijke punten van hun partij niet worden genoemd in het programma. In het hoofdstuk Algemeen Bestuur en Veiligheid, vraagt Streekbelangen “Tent in de Wijk’ te intensiveren, en het inzetten van Boa’s niet moet leiden tot burgertje pesten. VVD is echter van mening dat extra Boa’s de inwoners meer aanspreekpunten geeft. Volgens het Vechtse Verbond voelen veel inwoners zich niet veilig. Volgens de PVV voelen inwoners van Breukelen zich niet veilig.

Fysiek

PvdA zegt blij te zijn met de P&R in Maarssenbroek, maar zegt door een geschetst financieel plaatje over de rotondes in Maarssenbroek te gaan twijfelen om dit plan te steunen. Over het bouwen binnen de rode contouren moet volgens de CU/SGP fractie nog eens goed worden gesproken. VVD blijft bouwen buiten de rode contouren verwerpen. Streekbelangen geeft het college het advies zich niet gek te laten maken over gasloos bouwen. Als antwoord geeft wethouder Linda van Dort dat een alternatief voor bouwen binnen de rode contouren bouwen in de hoogte is. Tevens laat zij weten dat Nederland in 2050 gasloos moet zijn.

Sociaal

PvdA vraagt over toekomst gericht ouderenbeleid of er een langere termijnvisie komt. Het GroenLinks commissielid begint zijn betoog met veel woorden en opmerkingen, maar moet op vragen van medecommissieleden een duidelijk antwoord schuldig blijven Wethouder Veneklaas merkt op dat de tekorten op Sociaal Domein het college zeer aan het hart gaan maar dat zij daar hard aan werkt. Ook voor een verzorgingshuis in Maarssenbroek is men hard aan het werk: “Als we die ruimte kunnen creëren zullen we dat zeker doen”.

Samenleving

Het Vechtse Verbond is van mening dat de zondagsopening vrij gegeven moet worden zodat de ondernemer zelf de keus kan maken. RTV Stichtse Vecht blijven ondersteunen in wat voor een vorm dan ook, is het standpunt van Het Vechtse Verbond. Ook M2000 is die mening toegedaan. CU/SGP heeft moeite met een geldstroom naar de lokale omroep. Lokaal Liberaal is van mening dat de samenwerking met RTVSV moet worden gecontinueerd en vindt uitbreiding van het programma Rond de Raad een uitstekend idee. Streekbelangen steunt verdere ontplooiing en vindt dat de 10.000 euro die is voorgesteld alsnog in de begroting moet komen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES