Boete inwoner bij niet actualiseren gegevens 'Basisregistratie Personen'

maandag 08 oktober 2018 08.15 uur | laatst gewijzigd: maandag 08 oktober 2018 09.17 uur | auteur: Robbert Oelp

Inwoners die niet correct zijn ingeschreven of niet op tijd wijzigingen doorgeven aan de gemeente ten behoeve van de 'Basisregistratie Personen' krijgen een bestuurlijke boete opgelegd voor de Wet Basisregstratie Personen. De hoogte van de boete kan variëren, maar bedraagt maximaal € 325,00. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is van belang dat de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente juist en actueel is. Het college van B&W is verantwoordelijk voor een kwalitatief juiste en actuele registratie van gegevens van haar inwoners in de BRP. Actualiteit van de BRP is mede afhankelijk van de burger en die hierin een verplichting heeft. Het college wil gebruik gaan maken van de bestuurlijke boete, wanneer de burger zijn verplichting hierin niet nakomt. Deze boete is bedoeld als een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES