Lokaal Liberaal roept college op het matje

dinsdag 09 oktober 2018 07.55 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 09 oktober 2018 07.48 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De lokale partij Lokaal Liberaal heeft kritische vragen gesteld aan het college aangaande de aangekondigde woningbouw aan de Haarrijnweg. Volgens de partij is de communicatie niet in lijn met de door het college aangekondigde nieuwe bestuursstijl. Daarnaast vindt de partij dat gebouwd moet worden om de wachtlijst weg te werken in plaats van te bouwen voor statushouders.

Plan Haarrijnweg
De gemeente onderzoekt samen met Portaal of het mogelijk is nieuwbouw te realiseren aan de Haarrijnweg (voormalige dierenpension) in Maarssen. Volgens de gemeente gaat het om een 'magic mix'; een deel van de bewoners is afkomstig uit de maatschappelijke opvang of hebben onlangs een verblijfsstatus gekregen. KLIK HIER voor meer informatie over de initiatieffase van het plan.

Communicatie
Volgens Lokaal Liberaal is de communicatie in strijd met de aangekondigde nieuwe koers op het gebied van participatie: 'Waarom wordt er niet eerst bekend gemaakt dat er gedacht wordt over mogelijke woningbouw in deze woonwijk waarbij er participatief meegedacht kan worden over het soort woningbouw en voor wie deze woningbouw gerealiseerd zou moeten worden?'

Inwoners hebben volgens de gele liberalen het gevoel dat hun iets wordt opgedrongen. Iets dat bij behandeling van eerdere bestemmingsplannen tijdens besluitvorming zand in de motor strooide: 'Herkent u zich in de uitspraak van inwoners waarbij zij het gevoel hebben dat hun iets wordt opgedrongen in plaats van dat zij mee kunnen denken over het geen hun directe leefomgeving aangaat?

Wachtlijst sociale huursector
Ook het bouwen voor statushouders in plaats van het bouwen voor verlagen van de wachtlijsten roept bij de partij vraagtekens op: 'Op dit moment voldoen we aan het quota voor de huisvesting van statushouders, en kent onze gemeente een wachtlijst met woningzoekenden die inmiddels is opgelopen tot een wachttijd van 12 jaar. Waarom kiest het college om op deze manier te communiceren dat wij nu overgaan tot het bouwen van woningen voor statushouders in plaats van bouwen om de wachtlijst te verkorten? Dit mede in het licht dat er geen voorrang meer verleend zal worden aan statushouders. Nu klinkt het alsof er geen voorrang meer verleend wordt, maar speciaal voor deze groep woningzoekenden gebouwd zal gaan worden.'

De gemeente reageerde eerder op het voorrangsprincipe door vragen van de PVV hierover te beantwoorden: 'Voor het voldoen aan de taakstelling zijn prestatieafspraken gemaakt tussen Portaal en Stichtse Vecht. Zodra de taakstelling is ingelost, zal in lijn met het collegewerkprogramma geen voorrang meer worden gegeven aan het huisvesten van vergunninghouders.'

De fractie van de PVV stelde eerder vragen aan het college (KLIK HIER voor het artikel) en pleitte eerder voor het stoppen met het geven van voorrang aan statushouders bij het zoeken naar een sociale huurwoning in Stichtse Vecht. In de antwoorden van door PVV gestelde vragen blijkt dat de verhouding 50 / 50 is: 'Van de 30 woningen zullen er 15 als reguliere sociale huurwoning worden aangeboden. De andere 15 zullen voor een eerste verhuur worden verhuurd aan een mix van vergunninghouders en mensen uit de MO, één en ander afhankelijk van de behoefte op dat moment.'

NB De volledige vragen van Lokaal Liberaal zijn als document bijgevoegd.

 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES