Maarssen 2000 kritisch over procedures ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor

dinsdag 09 oktober 2018 08.28 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 09 oktober 2018 07.48 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De lokale partij Maarssen 2000 is van mening dat de gemeente te weinig doet om inwoners te helpen bij het indienen van zienswijzes als het gaat om grootschalige bestemmingsplannen en bouwprojecten zoals Bisonspoor2020: 'Maarssen 2000 constateert na beantwoording van de technische vragen nummer 66 het volgende de voor inwoners onduidelijke procedure hoe men een zienswijze kan indienen op ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor en in het algemeen de zoektocht van inwoners naar de juiste informatie.' Volgens de partij heeft de gemeente een actieve informatieplicht en heeft ze daarin verzaakt.

Actieve bijdrage
Volgens Maarssen 2000 levert de gemeente geen actieve bijdrage om inwoners te helpen bij het indienen van zienswijzes bij grootschalige bestemmingsplannen en bouwprojecten: 'Op de webpagina van het ontwerpbestemmingsplan wordt niet verwezen naar HOE men een zienswijze kan indienen.' Bij het indienen van een bezwaarschrift is het gebruik van de digitale wijzer DigiD verplicht: 'Realiseert de gemeente zich dat Digid tegenwoordig een verificatie app of SMS controle hanteert en dat dat inwoners afschrikt om die procedure in te gaan? Realiseert de gemeente zich dat er een grote groep inwoners niet digivaardig is en dat de gemeente daarom juist actief moet verwijzen naar andere mogelijkheden van indienen?'

Nalatig
De partij stelt dat het college nalatig is op diverse gebieden: 'Is het college het met mijn fractie eens dat je inwoners door het onthouden van cruciale informatie hun rechtspositie ontzegt ? Is het college zich ervan bewust dat actief, juist en volledig informeren van inwoners een wettelijk taak is? Realiseert het college zich dat ze zich op deze wijze niet houdt aan de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Zeker wat betreft het Vertrouwensbeginsel.'

Het college heeft de onlangs ingediende vragen nog niet beantwoord.

NB De volledige vragen van Maarssen2000 zijn als document bijgevoegd.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES