Rest van de week verkeersregelaars voor regulering verkeer Brugstraat

woensdag 10 oktober 2018 19.05 uur | laatst gewijzigd: woensdag 10 oktober 2018 20.18 uur | auteur: Robbert Oelp

De situatie in de Brugstraat in Breukelen leidt op piekmomenten tot chaos. De afgelopen maandag door de Provincie Utrecht gestarte werkzaamheden aan de brug in Nieuwersluis doet daar een schepje bovenop. Gemeente Stichtse Vecht: 'Dit betekent dat gedurende de dag Rijksstraatweg afgesloten is voor doorgaand verkeer. De omleiding loopt via de A2, maar lokaal verkeer kent andere routes. Dit wordt via GoogleMaps gemonitord en indien nodig worden maatregelen genomen.' Reden voor gemeente om extra verkeersregelaars in te zetten om het verkeer in de Brugstraat te reguleren. Dinsdag ging het flink mis. Chaos en verkeersdeelnemers die aanwijzingen van verkeersregelaars niet opvolgden. Gemeente Stichtse Vecht: 'Vandaag is besloten om tijdens de tijd dat de Rijksstraatweg afgesloten is, de verkeersregelaars ook de rest van de week in te zetten.' Gemeente Stichtse Vecht zet niet in op handhaving van de overtreders: 'Deze professionele verkeersregelaars weten welke stappen ze moeten volgen als blijkt dat hun aanwijzingen genegeerd worden, zodanig dat de verkeersveiligheid of verkeersdoorstroming in gevaar komt. We betreuren het dat automobilisten zich soms niet aan de regels en aanwijzingen houden.' (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES