Wijkbewoners Zwanenkamp tegen gemeentelijke plannen voormalig dierenpension

woensdag 10 oktober 2018 16.55 uur | laatst gewijzigd: maandag 15 oktober 2018 13.55 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente heeft het voornemen om 30 sociale huurwoningen te bouwen op de locatie van het voormalige dierenhotel aan de Haarrijnweg. Wijkcommissie Zwanenkamp: 'De bewoners zijn hierover niet geïnformeerd, zelfs de wijkcommissie niet! De bewoners zijn boos over deze handelswijze van de gemeente. De woningen worden bestemd voor statushouders, al zegt de gemeente dat niet met zoveel woorden! Tevens zullen de woonwagenbewoners die daar al ruim 30 jaar wonen plaats moeten maken voor deze bouw.' De wijkcommissie is 6 oktober jl. tijdens de jubileum fair gestart met het uitdelen van een flyer om de bewoners te informeren. De bewoners kunnen hun stem uitbrengen over dit voornemen. De uitkomst tot op heden is duidelijk: 'Sindsdien staat de teller op 10% voor deze bouw en 87% tegen deze bouw. 3% weet het nog niet!' (Archieffoto ter illustratie).

Gemeente Stichtse Vecht gaf aan dat het gaat om een 'magic mix': 'Van de 30 woningen zullen er 15 als reguliere sociale huurwoning worden aangeboden. De andere 15 zullen voor een eerste verhuur worden verhuurd aan een mix van vergunninghouders en mensen uit de MO, één en ander afhankelijk van de behoefte op dat moment.' Ook de PVV en Lokaal Liberaal stelden eerder kritische vragen over het plan.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES