Afvalbrengstation in 2022 in geografisch midden

vrijdag 12 oktober 2018 07.46 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 12 oktober 2018 10.47 uur | auteur: Robbert Oelp

De politiek is eruit. Het nieuwe gemeentelijke afvalstation dat in 2022 gerealiseerd moet zijn, komt te liggen op een nader te bepalen locatie in het geografische midden van de gemeente. Een locatie in of nabij Breukelen. De partijen Maarssen 2000 en het Stichts Appél zijn voorstander van het demografische midden; het gebied waar de meeste inwoners in Stichtse Vecht woonachtig zijn. Met nog wat open eindjes - zoals bijvoorbeeld een oplossing voor de inwoners in de noordelijke kernen - zal de gemeenteraad van Stichtse Vecht op korte termijn een raadsbesluit over dit onderwerp nemen. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Noodzaak
De komst van een nieuw afvalbrengstation is noodzakelijk. Niet alleen zijn de huidige stations in Maarssen-Dorp, Loenen aan de Vecht, Breukelen en Kockengen verouderd. Ze voldoen inmiddels niet meer aan de wettelijke eisen: 'Wettelijk zijn we verplicht op elk afvalscheidingstation minimaal 18 verschillende afvalstromen gescheiden in te zamelen. Momenteel voldoen wij hier dus op geen enkel afvalscheidingstation aan,' aldus een quote van de gemeente in een ambtelijk stuk over dit onderwerp.

Zorgvuldigheid
Bij de keuze voor een locatie gaat de gemeente zorgvuldig te werk: 'Om te komen tot een nieuwe locatie moeten de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe locatie worden vastgesteld. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten kan het uitgevoerde locatieonderzoek van enkele jaren geleden worden geupdated.'

Geografisch midden
Volgens het college is de komst van een afvalstation in het geografisch midden een logische keuze: 'Ligging van een nieuw afvalscheidingsstation en gemeentewerf in het geografisch hart van de gemeente is een logische keuze i.v.m. de bereikbaarheid voor inwoners uit alle kernen en het uitrukken van de gemeentelijke serviceteams om overal in de gemeente snel paraat te zijn.'

Demografische midden
De gedachte om te kiezen voor het demografische midden is gezien de hoeveelheid aangeboden afval per afvalscheiddingsstation ook een logische. Uit de cijfers over 2017 blijkt dat 65 % van al het ingeleverde afval op een afvalscheidingsstation in Stichtse Vecht op het depot in Maarssen wordt ingeleverd.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES