Voorplein NS station fietsvrij lukt nog steeds niet

zaterdag 13 oktober 2018 12.45 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 13 oktober 2018 13.43 uur | auteur: Jan Van Dam

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft vragen aan het college gesteld over het fietsvrij maken en houden van het voorplein van het station in Maarssenbroek. In het antwoord van het college is het vervallen door verbouwing in Bisonspoor van de fietsstalplaats op de hoek bij Bison Bowling een van de redenen. De PvdA fractie is van mening dat er meer actie nodig is om het probleem aan te pakken. In het verleden is dit wel gelukt door goede informatievoorziening en het plaatsen van dranghekken.

Op de vraag van de PvdAsv naar de reden waarom het niet lukt het plein fietsvrij te houden, antwoord het college: “Tot korte tijd geleden heeft de extra inzet van de Boa’s de overlast weten in te dammen. Echter recent is bij aanvang van de verbouwing aan het Bisonspoor de fietsenstalplaats op de hoek bij Bison Bowling niet meer beschikbaar. Dit heeft direct zijn weerslag op het stationsplein.” De vraag naar de bereidheid deze werkwijze opnieuw toe te passen, laat het college weten dat er met het projectteam Bisonspoor wordt gekeken hoe snel men een tijdelijke fietsenstalling kan creëren. Ook fietsenrekken plaatsen langs de afscheidingswand van het spoor is een optie. Het college zegt toe dat de informatievoorziening opnieuw zal worden geïntensiveerd en de Boa’s wekelijks aandacht zullen geven aan de locatie. Het plaatsen van dranghekken blijft een optie, maar wel als laatste redmiddel. Indien deze maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan handhaving worden geïntensiveerd. Dit zal wel ten koste gaan van andere werkzaamheden. Inmiddels zet ook de NS medewerkers in om meerdere dagen per week in de late middag reizigers te wijzen op de fietsenstalling.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES