Gemeente peilt ideeën inwoners inrichting Hazeslinger

maandag 15 oktober 2018 15.07 uur | laatst gewijzigd: maandag 15 oktober 2018 16.40 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De gemeente zal het parkeerterrein van de Hazeslinger opnieuw gaan inrichten waarbij het huidige aantal parkeerplaatsen behouden blijft inclusief de uitbreiding van de blauwe zone. De nieuwe inrichting zal aansluiten op de plannen van Aalberts Ontwikkeling met daarin uitbreiding van de Aldi. De enquête kan tot woensdag 1 november ingevuld worden.

De online peiling kunt u HIER invullen.

Plannen Hazeslinger
De gemeente wil graag dat de Hazeslinger in Breukelen tot ontwikkeling wordt gebracht en de openbare ruimte op de Hazeslinger opnieuw wordt ingericht. Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het parochiebestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur) hebben de gemeente begin 2018 gevraagd om hun initiatieven op de Hazeslinger in Breukelen planologisch mogelijk te maken. De gemeente heeft toen aangegeven bereid te zijn verder te praten over de uitwerking van deze plannen.
Deze plannen passen binnen het eerder door de gemeente vastgestelde ontwikkelvariant G.

Ontwikkelvarianten

Er zijn achter de schermen diverse ontwikkelvarianten uitgewerkt waarvan de gemeente Stichtse Vecht haar keuze heeft laten vallen op ontwikkelvariant G. De ontwikkelvariant G en de eerder gemaakte varianten zijn zonder bewoners erbij te betrekken vastgesteld. De varianten zijn geheim verklaard. Gemeente Stichtse Vecht: 'Er zijn meerdere redenen waarom de stukken die tot deze varianten hebben geleid geheim zijn. Het huidige college hecht veel aan transparantie bij besluitvorming. Er is daarom besloten een samenvatting van de ontwikkelvarianten A t/m G openbaar te maken.'

Inloopmomenten
De gemeente is op dit moment in afrondende fase van onderhandelingen met Aalberts Ontwikkeling (ALDI). Op maandag 29 oktober zal in Boom en Bosch twee inloopmomenten worden georganiseerd (16.00 - 18.00 uur en 19.30 - 21.30 uur).

NB: De samenvatting van de ontwikkelvarianten is als bijlage bij dit artikel te downloaden.

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES