Pauluskerk Breukelen hijst regenboogvlag

maandag 05 november 2018 07.50 uur | laatst gewijzigd: maandag 05 november 2018 08.08 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De Protestantse kerk in Nederland maakt onderscheid tussen huwelijk van man en vrouw en het huwelijk van geliefden van hetzelfde geslacht. De Pauluskerk wil geen onderscheid maken in huwelijken en heeft het verlangen de kerkorke op dit punt te wijzigen. Het hees de regenboogvlag ter ondersteuning van de LHBT gemeenschap en las een verklaring voor. Deze volledige verklaring leest u hieronder.

Gemeente,

Op 15 en 16 november a.s. komt de Generale Synode van onze Kerk weer bijeen. Op de agenda staat ook de bespreking van ordinantie 5.3 en 5.4 over het huwelijk. Zoals u wellicht weet, maakt de PKN onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en het huwelijk van geliefden van hetzelfde geslacht.

De Pauluskerk heeft zo’n anderhalf jaar geleden deze voor ons storende ongelijkheid aanhangig gemaakt in de voormalige classis Breukelen, met daarbij het verzoek om ons punt over te nemen en door te sturen naar de synode. Helaas hebben we toen bot gevangen.

Andere classes hebben het wel op de agenda van de Generale Synode van november vorig jaar weten te zetten. Toen het er op leek dat een meerderheid in zou stemmen met wijziging van de kerkorde, heeft het Breed Moderamen (dagelijks bestuur) van de Synode besloten de bespreking uit te stellen.

Nu, een jaar later, zal de ordinantie over het huwelijk dan eindelijk in de synode besproken worden. Deze bespreking gaat helaas meteen gepaard met een advies van het Breed Moderamen om vooral alles bij het oude te laten om een fictieve eenheid te bewaren.

De ordinantie over het huwelijk met het onderscheid tussen hetero- en homohuwelijk is tot stand gekomen om kerk-politieke redenen: de Gereformeerde Bond (GB) dreigde anders uit de kerk te stappen. Wij, en veel meer gemeenten binnen de PKN, zijn van mening dat het noodzakelijk en urgent is om de kerkorde te wijzigen en ons te ontdoen van de ordinantie die bij wijze van spreken het denken in eerste- en tweederangs huwelijken sanctioneert. Dat is immers pure discriminatie !

Wij zijn ons er terdege van bewust dat er in de breedte van onze Kerk verschillend gedacht wordt over geaardheid en huwelijk. Wij weten dat er gelovigen zijn die de Bijbel letterlijk lezen en daarom moeite hebben om in te stemmen met een ordinantie die het inzegenen van zogenaamde homohuwelijken toe zou staan. Die moeite kan echter nooit de veel zwaarder wegende gelijkberechtiging van anderen terzijde schuiven.

Het Breed Moderamen van de Synode lijkt te willen kiezen voor het naar de mond praten van de groep bezwaarden. Met de mening dat homo’s toch altijd wel ergens terecht kunnen, dekt het Breed Moderamen zich in. Het Moderamen legt echter geen enkele verantwoording af voor het feit, dat zij door het handhaven van de huidige kerkorde, bewust kiest voor het discrimineren en het in de kou laten staan van een kwetsbare groep in de kerk.

De Pauluskerk wil dat men weet:
Dat wij geen onderscheid maken in huwelijken en vurig verlangen dat de kerkorde op dit punt gewijzigd wordt en de discriminatie in de kerkorde wordt opgeheven.Dat in de Pauluskerk iedereen welkom is en mag schuilen in de liefde van God Dat in de Pauluskerk iedereen gezegend wordt die een wettelijke verbintenis is aangegaan.

De Pauluskerk wil dat men weet:
Dat wij ons er van bewust zijn hoe discriminatie begint, namelijk bij het verschillend oordelen over mensen. Helaas kennen wij dit uit de recente geschiedenis, waar wij hebben gezien dat dit verschillend oordelen de voedingsbodem is voor een praktijk die tot vele vormen van geweld heeft geleid.

De Pauluskerk wil dat men weet:
Dat wij er ons van bewust zijn dat de Kerk in de wereld voor veel mensen geen veilige haven is geweest en dat nog steeds niet is
Dat wij ons bewust zijn dat de Kerk in de wereld ook medeschuldig is aan vervolging. Dat wij onze excuses willen aanbieden aan een ieder die geknecht, gebroken en gedood is en wordt omwille van een zogenaamd evangelie.

De Pauluskerk wil dat men weet:
dat wij geloven in een God van Liefde en in de komst van zijn Rijk, dat wij geloven dat een Kerk die zich niet uitspreekt voor het recht op leven en liefde, die niet opstaat voor wie in nood zijn en die zichzelf niet weet te breken voor het welzijn van de ander, zouteloos geworden is en haar kracht heeft verloren.

Wij hopen en bidden dat vanuit het Evangelie aan een ieder recht wordt gedaan in de komende vergadering van de Synode. Als blijk van dit alles hebben we besloten vandaag de Regenboogvlag te moeten hijsen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES