Bewoners Maarssen-Dorp dienen burgerininitiatief in

donderdag 08 november 2018 10.09 uur | laatst gewijzigd: donderdag 08 november 2018 10.10 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

In een burgerinitiatief dat is ingediend op 5 november 2018 bij de griffie van Stichtse Vecht vraagt een groep van honderdtwintig bewoners de gemeente om een toekomstplan voor de ‘Atlantische Buurt’ – gelegen tussen de Europalaan en de Kennedylaan in Maarssen. Dit is een hartenkreet van de bewoners die zich zorgen maken om hun buurt: de buurt heeft te maken met sociale problematiek en verouderde, slecht geïsoleerde bouw.

Honderdtwintig bezorgde bewoners
Het burgerinitiatief is opgesteld door een kerngroep ondersteund door ca. 120 bewoners van de buurt tussen de Europalaan en de Kennedylaan in Maarssen, die gekenmerkt wordt door het laagste gemiddelde inkomen van Maarssen-Dorp. Aanleiding van het initiatief zijn plannen om sociale huurwoningen te realiseren, zonder daarbij de impact op de buurt als geheel af te wegen. Het burgerinitiatief heeft daarom een visiestuk gemaakt met een uitgebreide analyse van de behoeftes en problematiek van de buurt, wat de buurt nodig heeft om zich te ontwikkelen en hoe dit in het beleid van de gemeente past. Het burgerinitiatief vraagt de gemeente om met de buurt en Portaal de visie op de buurt verder uit te werken en daarbij een plan van aanpak te maken voor korte en lange (2030) termijn, passend binnen gemeentelijk beleid. Ze vraagt de gemeente daarmee op een samenhangende manier de buurt te verbeteren. Daarbij kunnen zelfs méér woningen in de buurt gerealiseerd worden dan in de huidige plannen, maar kan ook de sociale problematiek en de klimaatopgave aangepakt worden. De buurt bestaat voor bijna tweederde uit sociale huur en heeft een gemiddeld energielabel E.

Kerngroep
De bewoners maken zich grote zorgen om hun buurt. De kerngroep (bestaande uit Niels Otten, Paul Stoové, Marianne Vermeulen en Irene van ’t Wout) heeft daarom zelf de handschoen opgepakt en sluit graag aan op de nieuwe gemeentelijke koers van Bestuurlijke Vernieuwing met dit burgerinitiatief. De kerngroep begrijpt dat meer woningen nodig zijn en denkt daar graag over mee, maar wel in samenhang voor de buurt als geheel. Het plan dat er nu voor de Kuyperstraat ligt heeft geen boodschap aan de buurt, is niet goed voor de buurt en biedt geen duurzame oplossingen. In het ingediende burgerinitiatief zegt de kerngroep hierover:

“Wij zijn er van overtuigd dat er alleen duurzame oplossingen voor gevonden kunnen worden wanneer er een integrale toekomstbestendige visie op de Atlantische Buurt komt met een plan van aanpak voor de korte en langere (2030) termijn. Een visie die in gaat op de opgaven die er liggen ten aanzien van vooral het sociaal domein, het klimaat en de woonopgave en deze in samenhang aanpakt en tot duurzame oplossingen komt, ook financieel. Door de verouderende bevolking kost het sociaal domein de gemeente steeds meer, daarom zijn vitale buurten waar men elkaar kan helpen van levensbelang.”

Het burgerinitiatief heeft Bas Willemsen gevraagd als woordvoerder vanwege zijn ervaring met gemeentelijke en ruimtelijke zaken en omdat hij in de buurt is opgegroeid, er twintig jaar heeft gewoond en de buurt goed kent. Het burgerinitiatief komt op 20 november in de raad, waar beoordeeld wordt of het geagendeerd wordt voor bespreking in een volgende vergadering. De Gemeente Stichtse Vecht zegt in haar nieuwe koers van Bestuurlijke Vernieuwing betrokkenheid van de burgers toe te juichen. De kerngroep hoopt dan ook met dit burgerinitiatief op een mooie en coöperatieve samenwerking met de gemeente. Het burgerinitiatief is te bereiken op AtlantischeBuurtMaarssen@gmail.com .

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES