Kleur geven aan het Regenboogakkoord

donderdag 08 november 2018 10.33 uur | laatst gewijzigd: donderdag 08 november 2018 10.36 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op initiatief van Lokaal Liberaal wordt de gemeenteraad van Stichtse Vecht gevraagd kleur te geven aan het eerder door alle politieke partijen ondertekende regenboogakkoord. De motie die tijdens de begrotingsraad van 13 november in stemming wordt gebracht, wordt inmiddels al gesteund door de VVD, PvdA, GroenLinks, Maarssen 2000 en het Vechtse Verbond.

De motie draagt het college op een start te maken op de gebieden van veiligheid, communicatie en jongeren en dit te doen door: aanvulling van de veiligheidsmonitor en gemeentelijke website gericht op LHBT, expliciet aandacht te geven aan LHBTI bij het actualiseren van de beleidsnota’s als het Integraal Veiligheidsplan en de integrale beleidskadernota Sociaal domein en het jongerenbeleid. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES