Gemeente verleent aanvullend krediet voor komst consultatiebureau naar brandweerkazerne

vrijdag 09 november 2018 13.18 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 09 november 2018 13.19 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De brandweerkazerne aan de Binnenweg 2 in Maarssen zal worden verbouwd zodat naast de brandweer ook het consultatiebureau haar intrek kan nemen in het gebouw. Om de te huren ruimte geschikt te maken voor gebruik is een interne verbouwing nodig. Er is gekozen voor een duurzame verbouwing waarbij het gebouw wordt voorzien van een gasloze installatie (warmtepomp). Na de verbouwing te hebben aanbesteed zijn de kosten hoger dan het beschikbaar gestelde. Dit houdt met name verband met meerkosten om dit gebouw gasloos te kunnen maken. Door een aanvullend krediet beschikbaar te stellen kan de verbouwing alsnog van start gaan en komt de verhuizing van het consultatiebureau niet in gevaar. De kapitaalslasten van dit aanvullend krediet zullen worden verwerkt in de kadernota 2020.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES