Deel leerlingen KBS de Pionier mogelijk in toekomst naar sportpark Zuilense Vecht

vrijdag 09 november 2018 13.22 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 09 november 2018 13.26 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vcht onderzoekt of het mogelijk en haalbaar is om een deel van de leerlingen van KBS de Pionier uit Stichtse Vecht te huisvesten in het nieuwe sportpark Zuilense Vecht. Gemeente Stichtse Vecht: 'Een dislocatie zou kunnen zorgen voor een betere spreiding van de leerlingen van de school. De verwachting is dit onderzoek medio 2019 af te ronden. We kijken dan onder andere naar financiën, omvang van het pand, inpassing in het sportpark, veiligheidsaspecten, verkeer, parkeren en de mogelijkheden om gebruik te maken van de sportfaciliteiten.'

Daalse Hoek
Gemeente Stichtse Vecht: 'Zoals u weet loopt de gebiedsontwikkeling van Daalse Hoek met daarin de voorgenomen nieuwbouw van de hoofdlocatie van KBS De Pionier. De school heeft deze extra huisvesting nodig. Daarover zijn we al jaren met deze school in gesprek. De gemeente is verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw. Het haalbaarheidsonderzoek dislocatie KBS De Pionier Zuilense Vecht biedt een mooie kans om eventueel het sportpark verder te ontwikkelen en in te vullen. Tegelijkertijd doen we er daarmee alles aan om de situatie bij Daalse Hoek te optimaliseren.'

Vorige week zijn eerst het betrokken schoolbestuur, de medezeggenschapsraad, medewerkers en ouders van de betrokken school, KBS De Pionier, geïnformeerd over dit haalbaarheidsonderzoek. Ook zijn alle schoolbesturen op de hoogte gebracht.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES