Raad vraagt meer steun voor RTV Stichtse Vecht

dinsdag 13 november 2018 12.35 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 13 november 2018 11.32 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Met uitzondering van GroenLinks, Het Vechtse Verbond en CDA, vraagt de raad een uitbreiding van de financiële steun voor de televisie uitzendingen ‘Rondom de Raad’. Door indienen van amendementen waarin deze financiële steun wordt gevraagd willen de acht partijen dat het college deze steun toezegt.

Gezien de positieve evaluatie uitkomst, en de offerte van RTV Stichtse Vecht waarin duidelijk wordt gemaakt dat de kosten voor het maken van ‘Rondom de Raad’, mede door de tijdelijke locatie van de gemeenteraad, hoger zijn, vragen Lokaal Liberaal, M2000, PVV, Stichts Appèl, het college het bedrag per uitzending te verhogen naar €1500. Streekbelangen, VVD, PvdA, en ChristenUnie/SGP vragen met dezelfde argumentatie een verhoging naar €1250. Alle acht partijen stellen voor om daarnaast in de maanden januari, februari en maart een pilot te houden met “on demand” uitzendingen. Aan RTV Stichtse Vecht wordt gevraagd om minimaal twee items per raadsvergadering te maken, en indien mogelijk, drie. In de items moeten de raadsfracties zo evenredig mogelijk aan bod komen. Hiervoor wordt per raadsvergadering € 500 beschikbaar gesteld. Na deze periode moet een evaluatie plaatsvinden over het bereik en waardering onder de inwoners, en de waardering onder de raadsleden. In de raadsvergadering van 13 november staan de amendementen op de agenda.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES