Raadsbrede steun voor RTV Stichtse Vecht

woensdag 14 november 2018 10.34 uur | laatst gewijzigd: woensdag 14 november 2018 10.33 uur | auteur: Jan Van Dam

Tijdens de raadsvergadering van 13 november 2018 heeft de raad van Stichtse Vecht het amendement waarin vermeld € 15.000 beschikbaar te stellen voor tien uitzendingen van het programma ‘Rondom de Raad’ in 2019, unaniem gesteund. Tevens geeft de raad het college de opdracht om voor de begroting 2020 en volgende jaren, in overleg met de griffier, structurele dekking te zoeken voor dit bedrag. Voorzitter van RTV Stichtse Vecht Eric Loman is blij met het besluit van de raad deze steun te geven

Het besluit omvat tevens dat er in de maanden januari, februari, en maart 2019 RTV Stichtse Vecht een pilot uitvoert ‘on demand’ uitzendingen met twee tot drie items per raadsvergadering. In een reactie van de voorzitter van RTV Stichtse Vecht Eric Loman, zegt deze blij te zijn dat de samenwerking tussen de gemeenteraad en RTV Stichtse Vecht om de inwoners meer te betrekken bij de politiek wordt bestendigd. “Samen kunnen we de besluitvorming, welke op elke inwoner van Stichtse Vecht impact kan hebben, beter zichtbaar maken en duiden”. Zegt Loman. Volgens hem leent het programma ‘Rondom de Raad’ zich hier uitstekend voor. “Natuurlijk zijn er nog enkele verbeteringen, zoals onder andere bereikbaarheid, die we willen doorvoeren, maar daar gaan we nu keihard aan werken”. Laat hij tot slot weten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES