Bisonspoor krijgt gezondheidscentrum

donderdag 15 november 2018 20.38 uur | laatst gewijzigd: donderdag 15 november 2018 19.44 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 13 november 2018 besloten om het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Naast de iconische torens inclusief appartementen bestaat het plan uit zorgwoningen, een gezondheidscentrum én een gemeenschappelijke (sociale) ruimte.

Gezondheidscentrum en zorgwoningen
Wethouder Linda van Dort: “De bewoners en belangengroepen van Bisonspoor hebben eerder aangeven behoefte te hebben aan zorgwoningen, een gezondheidscentrum én een gemeenschappelijke (sociale) ruimte in Bisonspoor. Omdat we dit ook belangrijk vinden hebben we veelvuldig met de ontwikkelaar hierover gesproken. Ik ben zeer blij te kunnen melden dat de ontwikkelaar inmiddels toegezegd heeft dit te realiseren. Daarom is dit nu opgenomen in het bestemmingsplan.”

Parkeren
Het college heeft besloten om in het bestemmingsplan expliciet vast te leggen dat de noodzakelijke parkeerplaatsen conform de geldende gemeentelijk parkeernormen gerealiseerd moeten worden op eigen terrein. Dit wordt normaal geregeld bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Hoogte
Op basis van de regels zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan is het mogelijk om een gebouw te realiseren over het gehele bouwvlak met een hoogte van 70 meter. Om wandvorming te voorkomen zijn extra regels opgenomen waarbij de vormgeving in het stedenbouwkundig kader wordt gewaarborgd.  Nu zijn twee torens toegestaan:  één van maximaal 60 en één van 70 meter hoog. Van het bouwaanzicht mag 45% niet bebouwd worden vanaf een hoogte van 28 meter om zodoende voldoende doorzicht te houden. In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid opgenomen om alleen een extra gebouw van maximaal 45 meter te bouwen, als het college hiertoe een besluit neemt. 

Tankstation
Naast de functie van tankstation en vakgarage, maakt het bestemmingsplan het mogelijk om een nieuw politiekantoor of woningen op deze locatie te realiseren. 

Vervolg
Op 4 december 2018 en 8 januari 2019 wordt het bestemmingsplan besproken in de commissie Fysiek domein. Op 29 januari 2019 besluit de gemeenteraad over het bestemmingsplan. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES