Regionieuws: Daling WW in Midden-Utrecht sterker dan landelijk

zaterdag 17 november 2018 12.09 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 17 november 2018 12.19 uur | auteur: Robbert Oelp

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht blijft dalen. De huidige arbeidsmarkt staat in het teken van een tekort aan personeel en de mismatch tussen vraag en aanbod. Omdat het aanbod van personeel met de juiste kwalificaties of werkervaring onvoldoende beschikbaar is, zijn vacatures soms moeilijk vervulbaar. Bijstandsgerechtigden sluiten in vergelijking tot WW’ers minder goed aan op de vraag naar personeel.

Eind oktober verstrekte UWV 12.828 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. Deze daling van 312 uitkeringen (-2,4%) ten opzichte van de maand september, is sterker dan de landelijke daling van 1,7%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 18,1%, ofwel 2.833 uitkeringen. In heel Nederland was de daling 21,6%.

Daling WW-uitkeringen
In de regio Midden-Utrecht daalde ten opzichte van vorig jaar het aantal uitkeringen aan mensen die werk zochten in een bedrijfseconomisch/ administratief beroep (-894) of commercieel beroep (-432) in absolute aantallen het sterkst. De procentuele daling van de WW-uitkeringen was het hoogst bij werkzoekenden met een agrarisch beroep (-43,1%) en technisch beroep (-26,1%).

Krapte en mismatch
Regio in Beeld 2018, de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse van UWV, laat een selectie vacatures zien die voor werkgevers moeilijk vervulbaar zijn. Vooral medewerkers kantenservice, commercieel medewerkers binnendienst, vertegenwoordigers en hoveniers worden gezocht. De arbeidsmarktanalyse laat zien dat de huidige arbeidsmarkt zich kenmerkt door een tekort aan personeel en de mismatch tussen vraag en aanbod. Werkgevers hadden medio 2018 in de regio Midden-Utrecht 18.700 vacatures open staan volgens UWV. Tegelijkertijd zijn er nog veel mensen met een uitkering die toegeleid kunnen worden naar werk. Om een match tot stand te brengen kan een aanvullende training of scholing nodig zijn.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES