Landelijke media-aandacht voor project Zwanenkamp - plannen verder uitgewerkt dan gedacht

donderdag 22 november 2018 21.20 uur | laatst gewijzigd: donderdag 22 november 2018 22.08 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichtse Vecht heeft op het gebied van de nieuwbouwplannen in de wijk Zwanenkamp verzuimd de inwoners in een vroegtijdig stadium uitgebreid te informeren en te betrekken. Door middel van berichtgeving in de lokale media hebben inwoners eerder kennisgemaakt met de plannen. Het project heeft inmiddels landelijke media-aandacht gekregen. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag lieten bewoners duidelijk merken niet achter de plannen te staan. In het programma ‘Rondom de Raad’ kwam wijkcommissievoorzitter Theo Kok en wethouder van Dort aan het woord. Uit navraag bij Portaal de dagen erna, blijkt dat de plannen al verder zijn uitgewerkt dan gedacht. (Foto Twitter gemeente Stichtse Vecht - Uitzending Nieuws & Co NPO1 donderdag 22 november).

Wijk tegen plannen
De gemeente heeft het voornemen om 30 sociale huurwoningen te bouwen op de locatie van het voormalige dierenhotel aan de Haarrijnweg. Uit een onderzoek onder inwoners van de wijk blijkt dat meer dan 80 % van de inwoners tegen het plan is. 

Geen of wel communicatie?
Theo Kok in Rondom de Raad: ‘Wij wisten niets van de plannen. We lazen het bericht in de VAR van september. Ik heb onlangs de bewoners gesproken. Die zijn het gewoon zat. We worden niet geïnformeerd.’

Volgens wethouder van Dort is er wel degelijk eerder contact geweest over de plannen: ‘Ik begrijp de onrust. Ze zijn in een voortraject al eerder geïnformeerd. Vanaf 2016 hebben we wel ruchtbaarheid gegeven met het idee we willen daar iets. Dus het is niet geheel nieuw’, aldus de wethouder in het programma ‘Rondom de Raad’.

Volgens de gemeentelijke plannen gaat het om een magic mix waarvan maximaal 50 % van de sociale huurwoningen naar een mix van statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang gaat. Het andere deel is bedoeld voor reguliere sociale woninghuur. 

Plannen verder uitgewerkt dan gedacht
Uit navraag bij woningcorporatie Portaal blijkt dat het idee van de woningbouwcorporatie afkomstig is. Het is niet zo maar een woonvorm. Portaal heeft reeds ervaring in eerdere projecten waar ‘dragende’ en ‘vragende’ bewoners samen wonen in hetzelfde complex. Vragende bewoners zijn sociaal kwetsbare mensen die dakloos zijn geweest en ondersteuning nodig hebben bij het voeren van de regie over hun wonen en leven. Deze worden in het plan van Zwanenkamp - afhankelijk van de taakstelling - aangevuld met statushouders. Dragende bewoners zijn mensen met een grote sociale betrokkenheid die een actieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de leefsituatie in het gebouw en de woonomgeving. Voor toewijzing van de reguliere sociale woningen in het project is inschrijving bij Woningnet een vereiste maar wordt volgens Portaal echter niet beoordeeld op de duur van inschrijving. Toetsing vindt plaats door een sociale commissie die bekijkt of de kandidaat past bij de op te richten woonvereniging en haar doelstellingen. De beoogde appartementen in het project zijn volgens Portaal niet bedoeld voor gezinnen. Het betreft 1- tot maximaal 2 persoonshuishoudens.

Landelijke aandacht
Naast eerdere lokale en regionale berichtgeving, heeft het plan vandaag ook nationale aandacht gekregen. De bus van Nieuws & Co van Radio NPO1 stond vandaag in Zwanenkamp. Inwoners, wijkcommissie, wethouder en Portaal gaven hun visie op het plan. In dat interview gaf wethouder van Dort aan dat het plan behoorlijk zeker is en dat het niet handig was hoe het plan in de openbaarheid is gekomen: ‘Vanaf nu gaan we de buurt erbij betrekken en we gaan in gesprek. De plannen moeten nog vaste vorm krijgen. Ook op leefbaarheid speelt het nodige in de wijk. We zullen dat breder moeten gaan bekijken dan alleen deze 30 woningen. ‘

Het hele interview is te bekijken op de website van NPO1. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES